Vzdělávací program v KWJ FALADA

Členství v klubu se dělí do období podle sportovní úrovně jezdce.

Nábor nového člena 1 až 5 návštěv, seznámení se s prostředím podmínkami členství bez nároku na výcvik. Omezený pohyb v areálu jen v doprovodu pověřené osoby. Přijetí za člena schválené výborem klubu po podání závazné přihlášky zaplacení vstupního kurzu a členského příspěvku na 1. měsíc. Úvodní školení bezpečnosti.

Vstupní kurz výcvikového programu GWH je nejméně 10 hodin (ad 6–9 nab. sl.). Průběžně navazuje cca 50 až 100 hodin výcviku s vybranými školními poníky. První úspěch začínajících dětí ve věku 10 až 12 let s poníky je

GWH ZM – (wrangler) Držitel již může do jisté míry sám ale pod dohledem

– cvičit a jezdit vybrané – spolehlivé pony i koně

– pečovat o koně krmit, čistit, sedlat a postrojovat, mestovat stáje

 

Po 1 roce respektive po absolvování 150 až 200 hodin výcviku a samostatné teoretické přípravě a nebo po absolvování intezivních výcvikových kurzů, se samostatnou praxí může student složit oficialní zkoušku. Základní znalosti v: první pomoc při úrazu jezdce, nemoci a úrazy koní, pravidla soutěží, zásady provozu, metoda výcviku, přirozená komunikace.

Držitel GWH 1 – (assist) je oprávněn vykonávat běžné činnosti samostatně dle pokynů trenéra

– vyjíždět do terénu a trénovat koně mimo areál

– reprezentovat klub

– asistovat-pomáhat při vedení výcviku

– asistovat při lehčích veterinárních úkonech

– vstupovat do stájí a výběhů za přítomnosti koní

– odvádět koně ze stáda, výběhů , stájí

– krmit koně

– zastávat funkci předáka směny

– účastnit se klubové soutěže předáků GWH

Soutěž GWH Slouží jako výchovný a motivační prostředek cílená příprava na GWH 2. Důležitým faktorem je výchova k odpovědnosti. Na základě hodnocení soutěže jsou členům přiznávány výhody a slevy například: členských příspěvků Letní dětský tábor, ustájení vlastních koní, přeprava koní, účast na soutěžích, účast na kurzech, výstavách, vyjížďkách, možnost IDU atd.

 

Výcvik 600 a více hodin cca 3 roky, věk cca 15 let

Držitel GWH 2 – (instruktor) je oprávněn vykonávat: náročnější činnosti samostatně

Praktické schopnosti první pomoci, řešení krizových situací, výklad metodiky, vedení výcviku. Výcvik zelených koní, obsedání, zácvik do tahu. Náprava problematických koní. Výcvik a trénink sportovních koní. Veterinární úkony dle wet. lékaře, péče o koně v reprodukci, připouštění, porody, imprinting hříbat. Vedení výcviku začátečníků 7 her, voltiž (kratší lekce s dohledem). Instruktorská činnost na LDT, v hipoturistice-doprovod turistů.

 

( Dle aktivity a užitečnosti člena možnost bez členských a účelových příspěvků a možnost odměn dle výsledků činnosti § 3 odstavec 8 stanov KWJ FALADA. § 6 odstavec 6 stanov KWJ FALADA. To znamená například přidělení koně k IDU zdarma, ke sportovní činnosti a reprezentování klubu i na soutěžích s vyššími náklady jako jsou soutěže WRC mimo okres.) Možnost hostování jménem klubu v jiných stájích (za úplatu, brigáda) se souhlasem a doporučením výkonného výboru klubu. U nezletilých souhlas zákonného zástupce – rodičů.

 

 

GWH 3 – (coachSamostatná činnost na vlastní odpovědnost po dovršení 18 let. Po prokázání schopností v průběhu dlouhodobého výcviku. Trenérská, manažerská činnost.

Základní předpoklady pro vedení výcviku:

1) Vědomosti, metodika výcviku, hipologie, psychologie, veterinářství, chov, péče, krmení, první pomoc při úrazu, zákony a předpisy, pravidla soutěží, …..

2) Šikovnost, koordinace, fantazie, přizpůsobivost a ochota se stále učit.

3) Fyzická, psychická zdatnost a odolnost

4) Odpovědnost morální i materiální. (Doporučeno pojištění odpovědnosti za škodu.)

5) Čas, trpělivost a motivace

6) Podpora

7) Zázemí a pomůcky

Dalšími možnostmi vzdělávání jsou specializace: westernová licence jezdce WRC, REINIG, RODEO CORAL WICZ, a další v ČJF např. VOLTIŽ, PARKUR, VOZATAJSTVÍ