Pravidla práce na jízdárně

 • Při vstupu na jízdárnu nebo při otevírání dveří musí dát o sobě vstupující vědět předem dohodnutým zavoláním, popř. písknutím. Než vstoupí, musí počkat na odpověď jezdců, kteří jsou už na jízdárně, aby mohl otevřít bez nebezpečí úrazu.
 • Nasedání a sesedání, stejně jako zastavení k dotažení podbřišníku nebo jiné podobné úkony, se provádí vždy uprostřed kruhů nebo na středové čáře tak, aby nebyli omezeni ostatní zedci
 • Jezdec musí udržovat minimální vzdálenost 3 kroky (tj. 2,5 metru) mezi koňmi, a to do všech směrů.
 • Jezdec jedoucí rychlejším chodem má přednost a náleží mu stopa na stěně jízdárny, jezdec s pomalejším chodem uhýbá do středu jízdárny.
 • Krokující nebo odpočívající jezdci nechávají klusajícím nebo cválajícím volnou stopu na stěně jízdarny či kruhu. Krokovat nebo stát mohou teprve na vnitřní stopě.
 • Jezdec na kruhu dává na stěně přednost.
 • Jezdí-li se na jízdárně současně na obě ruce, jezdec jedoucí na levou ruku zůstává na stěně, dovnitř se vyhýbá ten, kdo jezdí na pravou ruku (jezdci se tedy potkávají vlevo).
 • Předjíždíme po vnitřní straně.
 • U stěny, ani na kruhu se nesmí zastavovat, před každou změnou chodu se jezdec musí přesvědšit, že tím neohrozí jezdec jedoucího za ním.
 • Jezdí-li se na jednu ruku a je velena změna směru, náleží stopa těm, kteří už změnu provedli. Jezdci, kteří změnu směru teprve provádějí, se vyhýbají dovnitř jízdárny.
 • Jezdec, který jede středem jízdárny (run down) nesmí ohrozit jezdce jezdícím na kruhu.
 • Pokud jezdí na jízdárně společně jednotlivci i skupina, tam má skupina vždy přednost a jezdí u stěny. Jednotlivě jezdící jezdci musí svůj pobyt přizpůsobit skupině.
 • Když má jezdec koně, který se plaší, vyhazuje, či kope, musí na to upozornit ostatní jezdce.
 • Lonžovat koně na jízdárně se smí jen se souhlasem všech ostatních jezdců.
 • Překážky nebo jejich části se mají skladovat mimo jízdárnu, pokud se právě nepoužívají při výcviku. Zůstanou-li však výjmečně na jízdárně, musí se postavit do středu.