Falada CZ

KWJ FALADA pamatuje i na nejmenší, pro děti od cca pěti let je organizován výcvik v odpolední Pony škole. I mladší děti se mohou povozit za přítomnosti rodičů na ponících Pony školy. Děti někdy navštěvují areál v doprovodu pedagogů ve větších skupinách při poznávacích akcích, po kterých často projeví zájem se zapojit do pravidelného skupinového výcviku Pony školy. Výcvikový program GWH je efektivní i ve výcviku velmi malých dětí, které se učí základům komunikace se Shetlandskými poníky. Pod vedením trpělivé instruktorky a s pomocí asistentek procházejí výcvikovým programem dle individuálních schopností. Roční či delší zapojení v Pony škole nahrazuje vstupní kurz člena klubu. Díky velmi raným začátkům a citlivému a hravému přístupu dosahují děti dobrých výsledků v samostatném ovládání poníků již v předškolním věku. Získávají tak skvělé předpoklady pro rozvoj sportovního ježdění.

Pony škola má dva tříměsíční základní kurzy za rok. Jarní v dubnu, květnu a červenu. Podzimní v září, říjnu a listopadu. O prázdninách probíhá táborový kurz v týdenních turnusech. V zimním období v prosinci, lednu a únoru, je výcvik zaměřen na opakování a procvičování. Pro nováčky je možno domluvit individuální kurz dle nabídky služeb. Po absolvování vstupního kurzu jsou děti zařazováni do tréninkových skupin rozvržených v průběhu celého týdne. Po zhruba jednom roce výcviku v klubu, ve věku nad deset let, se mohou děti účastnit zkoušek GWH dle vzdělávacího programu. Po úspěšném složení již mohou trénovat samostatně dle pokynů trenéra nebo instruktora, reprezentovat klub na soutěžích pomáhat s výcvikem ….podílet se na manažerské práci a vedení klubu. Soutěž Ranking mambership je motivující nástroj ve výchově k odpovědnosti, trpělivosti, a dalších morálně volních vlastností. Všeobecně je bohužel nejvíce rozšířený názor, že v jezdectví je nejdůležitější umět na koni sedět, mnoho konvenčních kurzů je tak zaměřeno na sed a koně používají respondenti jen jako učební pomůcku, jako by kůň byl stroj. Jenže na koně působí každý, kdo sním, přijde třeba jen na chvíli do styku, buď ho učí dobré věci, nebo ty špatné. Proto je základem v našem programu především porozumění systému výcviku. Dlouhodobou praxí jsme prokázali efektivitu programu pro různé skupiny lidí a typy koní pro jakákoli jezdecká i pracovní odvětví. GWH je zároveň jakousi průpravou pro držení vlastního koně, znalosti jsou rozvíjeny všeobecně z oblasti hipologie, první pomoci, dopravní výchovy, ekonomiky a managementu, coachingu. Jezdecký areál na Ladech využívají k výuce a odborné praxi i střední školy a učiliště. Nejširší spolupráce je se Zemědělskou školou v České Lípě.

Pro pokročilé je v nabídce služeb možnost rezervace koně na konkrétní lekci nebo pronájem koně ke sportovním účelům, klub má nyní k dispozici třicet koní a pony z chovu rodiny Koudelkových, v průběhu kurzu si klient může v případě zájmu koně vybrat a důkladně prověřit před případným odkoupením. Ani prodejem koně kontinuita s klientem z pravidla nekončí. Postupně se tak vytváří široká skupina lidí praktikujících výcvikový program GWH různě v ČR. Další v nabídce služeb je coaching soutěžních jezdců, spojený s přepravou koní na závody, pro tento účel má klub k dispozici přepravník na čtyři koně. Také je nabízeno ustájení a výcvik soukromých koní, management koní v reprodukci – tedy péče o chovnou klisnu včetně porodů, nebo zajištění chovu plemenného hřebce. Samotné ustájení soukromých koní pro cizí tedy nečleny klubu v současné době z kapacitních důvodů klub nenabízí. Přednost dostávají klienti kteří potřebují naší pomoc s výcvikem svého koně. Do provozu nepřijímáme cizí koně vůbec, neboť klub disponuje dostatečným počtem spolehlivých a velmi dobře přiježděných koní z vlastního chovu. V budoucnu budeme muset nejspíš počet koní redukovat z důvodu kapacity areálu, která je omezená v důsledku rozrůstající se výstavby rodinných domků v katastru Lada. Zemědělská výroba a chov je postupně vytlačován i nově vznikajícím Územním plánem města. Na žádost majitele je zapracována změna využití pozemků pro účel vybudování důstojnějšího a lépe vybaveného jezdeckého areálu s halou, umístěného stále ještě v dosahu města tak aby mohli především děti docházet každodenně na výcvik.

Výcvik se vždy přizpůsobuje schopnostem a úrovni výcviku účastníků kurzu. Lekce mají společný úvod a poté jsou děti rozděleny do skupin dle věku a zkušeností. Malé děti pracují s poníky zpočátku ve dvojicích. V naší Pony škole začínají děti už od pěti let.