Top vlastnosti koní GWH

Top vlastnosti koní GWH
Běžnou praxí je, že se ve školním výcviku nebo rekreačním ježdění používají již vysloužilé a ve sportu nepoužitelné koně. Díky stáří bývají sice zklidněné ale utahané a neochotné. Filosofii programu GWH je, že právě pro mládež a méně zkušené jezdce, je zapotřebí, těch nejspolehlivějších a zároveň nejochotnějších, komunikativních a citlivých koní.
I když koně GWH získávají početná ocenění v široké škále westernových i anglických disciplín. Nejdůležitější, opravdu top vlastností je jejich, spolehlivost při výcviku i soutěžní činnosti mládeže. Spolehlivost, ne jen deklarovaná ale léty prověřená.
Použitelnost i mladých koní jako spolehlivých učitelů začínajících jezdců a malých dětí. Optimální citlivost na pobídky váhou holení sedem tedy snadná ovladatelnost a respektování několika různých způsobů komunikace. Respektování široké škály jezdecké výstroje od provazové ohlávky přes bosal, sidepul, udidla stihlo i páka, po práci ve volnosti, s proutky, drivingem, či s nákrčákem.
Koně GWH znají speciální a praktické dovednosti jako práci na dvou lonžích, Another Hors – vedení koně z koně a laterální lonžování z druhého koně – práci v tandemu – v páru, hry s míčem, garrochou, tažení předmětů, skijöring.
Rozvoj psychické i fyzické houževnatosti od hříběcího věku při každodenním výcviku ve venkovním prostředí a zároveň chované v přirozeném prostředí stáda chovaného celoročně venku. Vytváří vyrovnané a fyzicky zdravé koně, které se zájmem a ochotou poznávají a přijímají nové prvky ve výcviku. Odolnost, houževnatost a vytrvalost až neúnavnost. Prověřená celodenními i vícedenními závody a akcemi. Vytrvalostními závody, terénní prací a vyjížďkami s pokročilými dětmi a mládeží.
Koně GWH nepřekvapí nástrahy na soutěžích ani v terénu. Zrcadla, výklady, vlající prapory, transparenty, deštníky, papíry, vodní plochy, pobíhající a hlučící děti, psy, diváci, hudba, hluk, zápach či plameny, stísněné prostory. Vlastnosti, se kterými se setkáváme u filmových koní.
Úmyslné testování psychické odolnosti koní i jezdců je však možné výhradně se souhlasem majitele koně a jezdce, zákonná podmínka. Téma programu GWH 30. Kontrolovaná katastrofa.
Ochota vstoupit do vody, schopnost v klidu brodit i plavat. Ochota překonávat i nové neznámé překážky v extreeme trailových parcích. Ochota překonávat strach, postavená na důvěře a respektu nikoliv na tisícerém opakování a drilování stále stejné překážky či manévru. S takovým vztahem může jezdec přijímat jakoukoliv novou výzvu přímo na kolbišti.
Samozřejmostí je nastupování do přepravníku a cestování v klidu a bezpečí. Klidné stání při nasedání, také na úvazu ve štontu nebo u vleku, při běžné péči, nebo čančání v rušném prostředí soutěží. Snášení se z cizími koňmi, v arénách i v ustájení na závodištích. Možnost používat koně jako bezpečný dopravní prostředek nebo pohodlné křeslo při stání na místě.
U koní GWH nepodporujeme nervózní loudění pamlsků, kterými se neznalí lidé často podbízejí koním, ve snaze si koně k sobě emociálně připoutat. Snadné „odchytávání“ odvádění z výběhu, důvěra a ochota vstoupit do výcvikové prostoru je důsledkem a důkazem toho, že koně GWH zažívají tisíce dobrých zkušeností ve výcviku, že se vyplatí důvěřovat člověku a člověka respektovat.
Absence projevů opozičního a agresivního nebo nervózního chování typického u násilně a netrpělivě drilovaných koní. V programu GWH postupujeme po malých krocích, v každém kroku zažívá kůň pozitivní zkušenost, že bez odporu a opozičního chování ho čeká relax bezpečí a pohodlí. V programu GWH nenecháváme koně samostatně habituovat – nechávat koně se vypořádávat s novými zkušenostmi samotného, vyhazovat po prvním nasedlání, po prvním nasednutí, vykopávat po pobídkách holení, padat po pleci a prchat od strašáků, podporuje instinktivní opoziční chování i do budoucna, kůň instinktivně bojuje s neznámou situací a po chvíli to sám díky únavě vzdá, pamatuje si však zkušenost že bojoval a díky tomu přežil, v době kdy bojuje je plný adrenalinu a moc nemyslí, a až se později dostane do stejné situace bude bojovat znovu, dochází tak ke vtištění nežádoucího chování. Prezentace krocení vyhazujících koní je sice divácky efektivní a často obdivovaná. Proto je tolik vysoko natrénovaných sportovních koní později nespolehlivých. Takové koně jsou jako časovaná bomba, později v méně zkušených rukách nabývají sebevědomí, jezdce dostávají do defenzívy, strachu a stávají se nezvladatelnými. Všeobecně se v důsledku toho proklamuje, že sporťák není pro začátečníka. Koně GWH se v případě nedorozumění s jezdcem nebo strachu zastaví, ale nesnaží se zbavit jezdce, vzpínáním, vyhazováním, válením, kousáním, kopáním, úprkem do křovin atd.
Program GWH je natolik důvtipný, bezpečný a spolehlivě ověřený, že mohou proces přípravy a obsedání, následného výcviku koní, praktikovat formou hry, programu znalá náctiletá děvčata i osoby bez sportovních a kaskadérských schopností. U zájemců o studium programu GWH není aplikovaná žádná personální selekce, program je vhodný pro každého. Program GWH otevírá nové obzory nonverbální komunikace, systému výchovy, mentoringu, coachingu, pedagogicko-psychologickému ježdění a hiporehabilitace. Často odblokovává strach a zábrany začátečníku nebo jezdců s negativními zkušenostmi a po úrazech. Což prezentace vrcholových profi sportovců, či kaskadérských krotitelů těžko dokáže.
V případě ztráty rovnováhy jezdce, kůň GWH zpomalí do zastavení, v případě pádu či sestoupení zastaví a čeká. Neplaší se v případě padajícího či zachyceného, vlečeného jezdce. Zastavují i na hlasové pobídky. Umí stát na místě i bez uvázání. Ochotně strpí i nestandardní polohy jezdce pozadu, bokem, přehození, ve stoje, v leže, v tureckém sedu atd, také polohování hendikepovaných při hiporehabilitaci.
Ochota nechat se vést ze země nebo z koně na ruce v jakémkoliv prostředí, bez námahy, tahání, předbíhaní či ohrožování člověka.
Universalitu využití koní dokladuje úspěšná účast též v extrémních disciplínách od Všestrannosti, přes Handly Horse, Baldly Horse, Stezky odvážného koně, Extreme Cowboy Race, Extreme Trail po Trail Chalenge. Úspěšnost v disciplínách westernových technických, estetických i rychlostních. U některých koní byla prokázána návaznost na vyšší úroveň výkonnostního sportu, což je jen otázkou osobních zájmů a vlastních finančních možností jednotlivce.
Další top vlastností koní GWH jsou odolná a zdravá kopyta. Management bosého kopyta je součástí programu GWH. Po několik generací chovu, rodiny temperamentních i klidnějších koní na základu DRP a AQHA a rodiny ČT a Hafloaraba. Více než dvacet let každodenní práce v KWJ FALADA na různém povrchu a různých podmínkách stále na boso. Bez podkov i ve vytrvalostních závodech.
Filosofii programu je adekvátní přístup, odmítání okázalosti, servility a arogance. Oproti koním trénovaným za účelem zisku. Jsou koně GWH cvičení s odlišným hodnotovým nastavením a soucitem. Amatérští sportovci si snadněji udrží sociální kontinuitu s rodinami i kolektivem, což je důležité pro sebereflexi a psychickou pohodu. Tempo výcviku nezachází za hranu únavy a odporu koně z přetrénování a fyzického a psychického přetížení. Opakovaně prochází každou úrovní výcviku, díky čemuž se mnohem více a dlouhodoběji upevní požadované chování. Vždy se tak vytváří dostatečně pevný základ pro další postup. Pohybový aparát se posiluje vyváženě s psychickým postupem ve výcviku. V programu GWH jsou odmítány jakékoliv nehumánní přístupy k výcviku, používání trvalého vyvázání, rolkúru, barování, jakékoliv bolest způsobují pomůcky a postupy. Veškerý výcvik je prováděn příkladně, často dokumentován mediálně, férově před zraky klientů a studentů programu.
Případné skryté, podvědomé a dlouhodobé jezdecké chyby, asymetrie jednotlivců ovlivňující nesymetrické nasvalování a vady pohybového aparátu, běžně řešené následně fyzioterapeuty. V programu GWH zcela eliminuje systémové střídání kompetentních jezdců trénujících pod dohledem trenéra a střídání uvolňovací práce formou her a speciálních dovedností s cíleným výcvikem.
V souladu filosofii GWH, nevystavujeme koně kontraproduktivnímu, stereotypnímu drilování cirkusových a drezurních cviků, praktikovaných často na hraně s týráním v zájmu veřejného předvádění. Například pokládání na zem, vzpínání, spinning, španělský krok, kapriola a dalších.
Koně odchované v programu GWH si zachovávají zdraví, vitalitu a ochotu ke spolupráci i ve vysokém věku. Díky přiměřenému postupnému rozvoji fyzických a psychických vlastností od raného věku. Netrpí následky překotného postupu ve výcviku, praktikovaného v zájmu rychlého zisku profesionálů.
Koně GWH snadno snášejí přítomnost a péči nových, neznámých lidí jako kováře, veterináře. Snášení veterinárních zákroků a ošetřování je díky speciálnímu nácviku důvěry mnohem přijatelnější. Koně GWH nejsou fixováni pouze na jednoho člověka, snadno snášejí střídání lidí se stejným přístupem. Naopak koně trénovaní dlouhodobě individuálně na principech natural-horsemanshipu si vytvářejí silné citové vazby k jedné osobě, při odloučení pak psychicky trpí. Psychický stres z dlouhodobé sociální měny a změny prostředí, lze úspěšně kompenzovat shodným přístupem a zacházením nových lidí, vyplívající ze znalostí programu GWH.
Jezdci z anglického stylu si mohou s koňmi GWH rozumět, musí však připustit, že jsou to citlivé, poslušné, komunikativní koně, které by neměli rušit a zbytečně pobízet když dělají svou práci správně. Nedržet se nohama a za otěže, používat přirozený posun váhy jezdce před požadovanou změnou. Vycházet z faktu že uvolněný a spokojený kůň se ochotně podvoluje postupně narůstajícímu tlaku a očekává uvolnění tlaku, když našel správné řešení. Mezi jezdcem a koněm probíhá a impulzivní bezprostřední komunikace, reakce má být vždy do tří vteřin. Na požadavek od jezdce přijde pozitivní nebo negativní reakce koně, jezdec se musí okamžitě rozhodnout a provést korekci nebo relax koně, nikoliv opakovat požadavek, na který kůň nereaguje a který koně jen znecitlivuje. Což je odlišný přístup od zažitého konvenčního habituačního výcviku. Koně GWH jsou zprostupňovány na pobídky holení ven z ohnutí a dovnitř ohnutí. Otázka drezurních cviků obratů ustupování, korektního nacválání atd. má z pohledu koně podobné ne-li stejné pobídky v programu GWH, ve westernové škole i v klasické drezůře. Posun holeně v podélném směru ve třech bodech. Koně GWH znají sedla westernová i anglická pracují i s madly pro voltiž, lonžovacími obřišníky často pracují pod jezdci i bez sedel. Ale, pravověrným anglickým jezdcům je třeba poskytnout základní kurz GWH. Znalost programu GWH umožňuje anglickým jezdcům zlepšit komunikaci i s koňmi ježděnými výhradně v anglickém stylu. Je to proto, že program GWH vychází z přirozeného impulzivního uvažování koní a jejich instinktu.
Všechno souvisí se vším management a technologie chovu selekce a cílená plemenitba, metoda výcviku koní, výchovně vzdělávací systém v KWJ FALADA, hodnotové nastavení, priority i nastavení sociálně příznivých cen služeb. Což umožňuje členům klubu a klientům trávit s koňmi maximum volného času, užít si hry a zábavu, která úspěšně koně socializuje. Zachování pozitivního přístupu. Umírněná motivace sportovců oproštěná od okázalosti, módnosti, kariérismu, závisti, škodolibosti, hamižnosti. Systémové střídání koní s cílem eliminovat osobní citovou fixaci člena ke klubovému koni s následným střetem zájmů. To vše vytváří zdárný celek úspěšný ve výchově a sportu, zároveň produkující výjimečné koně GWH. V případě změny majitele je klub dále k dispozici a nabízí spolupráci a kontinuitu s novým majitelem koně. Filosofii programu GWH je otevřenost a vstřícnost pro další subjekty a veřejnost.
Výše zmíněné top vlastnosti koní GWH jsou v KWJ FALADA již dvě desetiletí považovány za samozřejmost. Jen návštěvníci ze vzdálenějších míst konstatují výjimečnost.
V roce 2019 absolvoval KWJ FALADA 15 závodů, z 377 startů utržil 350 dekorovaných míst, získal titul šampiona v několika kategoriích. Pokaždé když v KWJ FALADA doroste ekipa žactva do úrovně samostatných, práce schopných a ve sportu úspěšných jezdců. Proběhne masivní náborová manipulace „personalistů“ stájí, ve kterých si nejsou schopni vychovávat vlastní kádry. Sliby, úplatky, okouzlením hmotnými statky včetně okázalosti nastylingovaných rančů znáborují a roztrhají partu mládeže která ještě před pár měsíci pro klub i dýchala. KWJ FALADA tak v cca pětiletých periodách zažívá renesanci. Stav, kdy dveře klubovny zachovají svou původní funkci, i po odchodu člena z klubu považuji za pokrok ve výchově. Při výročním hodnocení činnosti klubu jsem upozornil členy, že členové klubu hodnoty společně průběžně vytvářejí a spotřebovávají. Z titulu členství nevzniká členům klubu žádný závazek ani nárok, do nové sezony jdeme s vyrovnanou bilancí. Případná podpora ve sportu se odvíjí od současného zapojení do chovu, péče a tréninku všech koní klubu, obzvláště v náročném zimním období. Výchova k projevům vděčnosti není v současné asociální společnosti trendy, a je jen otázkou osobního nastavení. Běžná je spíš jen servilita k užitečným a vlivným. K dobrým vztahům přispívá, dodržovat jasně stanovená pravidla a smlouvy, nevytvářet si domněnky ale vzájemné dohody. Případný zájem o individuální využívání soukromého koně je třeba dohodnout s majitelem koně a provozovatelem areálu, dle nabídky služeb FALADA. Chovatelská práce má dlouhodobý efekt, případné výkyvy zájmů členů ovlivňují rentabilitu, ale neměly by ovlivňovat chovatelské plány majitele. Rentabilitu též ovlivňují nepředvídatelné okolnosti jako suché roky nebo epidemiologická opatření. Proto se majitel musí rozhodnout o snížení počtu koní držených na své náklady v hospodářství.