Vzdělávací program GWH

Členství v klubu se dělí do období podle sportovní úrovně jezdce.

Nábor nového člena 1 až 5 návštěv, seznámení se s prostředím podmínkami členství bez nároku na výcvik. Omezený pohyb v areálu jen v doprovodu pověřené osoby. Přijetí za člena schválené výborem klubu po podání závazné přihlášky zaplacení vstupního kurzu a členského příspěvku na 1. měsíc. Úvodní školení bezpečnosti.

Vstupní kurz

Vstupní kurz výcvikového programu GWH je nejméně 10 hodin (ad 6–9 nab. sl.). Průběžně navazuje cca 50 až 100 hodin výcviku s vybranými školními poníky. První úspěch začínajících dětí ve věku 10 až 12 let s poníky je

GWH ZM – (Wrangler)

GWH ZM – (wrangler) Držitel již může do jisté míry sám ale pod dohledem – cvičit a jezdit vybrané – spolehlivé pony i koně – pečovat o koně krmit, čistit, sedlat a postrojovat, mestovat stáje Po 1 roce respektive po absolvování 150 až 200 hodin výcviku a samostatné teoretické přípravě a nebo po absolvování intezivních výcvikových kurzů, se samostatnou praxí může student složit oficialní zkoušku. Základní znalosti v: první pomoc při úrazu jezdce, nemoci a úrazy koní, pravidla soutěží, zásady provozu, metoda výcviku, přirozená komunikace.

GWH 1 – (assist)

GWH 1 – (assist) je oprávněn vykonávat běžné činnosti samostatně dle pokynů trenéra

– vyjíždět do terénu a trénovat koně mimo areál
– reprezentovat klub
– asistovat-pomáhat při vedení výcviku
– asistovat při lehčích veterinárních úkonech
– vstupovat do stájí a výběhů za přítomnosti koní
– odvádět koně ze stáda, výběhů , stájí
– krmit koně
– zastávat funkci předáka směny
– účastnit se klubové soutěže předáků GWH

Soutěž GWH Slouží jako výchovný a motivační prostředek cílená příprava na GWH 2. Důležitým faktorem je výchova k odpovědnosti. Na základě hodnocení soutěže jsou členům přiznávány výhody a slevy například: členských příspěvků Letní dětský tábor, ustájení vlastních koní, přeprava koní, účast na soutěžích, účast na kurzech, výstavách, vyjížďkách, možnost IDU atd. Výcvik 600 a více hodin cca 3 roky, věk cca 15 let

GWH 2 – (instruktor)

GWH 2 – (instruktor) je oprávněn vykonávat: náročnější činnosti samostatně Praktické schopnosti první pomoci, řešení krizových situací, výklad metodiky, vedení výcviku. Výcvik zelených koní, obsedání, zácvik do tahu. Náprava problematických koní. Výcvik a trénink sportovních koní. Veterinární úkony dle wet. lékaře, péče o koně v reprodukci, připouštění, porody, imprinting hříbat. Vedení výcviku začátečníků 7 her, voltiž (kratší lekce s dohledem). Instruktorská činnost na LDT, v hipoturistice-doprovod turistů.

( Dle aktivity a užitečnosti člena možnost bez členských a účelových příspěvků a možnost odměn dle výsledků činnosti § 3 odstavec 8 stanov KWJ FALADA. § 6 odstavec 6 stanov KWJ FALADA. To znamená například přidělení koně k IDU zdarma, ke sportovní činnosti a reprezentování klubu i na soutěžích s vyššími náklady jako jsou soutěže WRC mimo okres.) Možnost hostování jménem klubu v jiných stájích (za úplatu, brigáda) se souhlasem a doporučením výkonného výboru klubu. U nezletilých souhlas zákonného zástupce – rodičů.

GWH 3 – (coach)

GWH 3 – (coach) Samostatná činnost na vlastní odpovědnost po dovršení 18 let. Po prokázání schopností v průběhu dlouhodobého výcviku. Trenérská, manažerská činnost.
Základní předpoklady pro vedení výcviku:

1) Vědomosti, metodika výcviku, hipologie, psychologie, veterinářství, chov, péče, krmení, první pomoc při úrazu, zákony a předpisy, pravidla soutěží, …..
2) Šikovnost, koordinace, fantazie, přizpůsobivost a ochota se stále učit.
3) Fyzická, psychická zdatnost a odolnost
4) Odpovědnost morální i materiální. (Doporučeno pojištění odpovědnosti za škodu.)
5) Čas, trpělivost a motivace
6) Podpora
7) Zázemí a pomůcky

Dalšími možnostmi vzdělávání jsou specializace: westernová licence jezdce WRC, REINIG, RODEO CORAL WICZ, a další v ČJF např. VOLTIŽ, PARKUR, VOZATAJSTVÍ