Pravidla WGF 19

Pravidla soutěží Western Games

Schválená úprava VH KWJ FALADA 2019
Předložil Josef Koudelka

Všeobecná pravidla a soutěžní třídy.

Jakékoli zacházení působící koni bolest, zdravotní újmu nebo stres je nepřípustné a vede k diskvalifikaci.

Všichni účastníci zachovávají show dekórum, ctí pravidla, Welfare a Kodex Fair Play.

Hry jsou vypsány pro přátelské zápolení, pobavení i poučení, soutěžících i diváků.

Her se mohou účastnit jezdci odpovídajících schopností se znalostí všeobecných pravidel a příslušných pravidel disciplíny. Bez ohledu na členství. Disciplíny se shodným názvem s disciplínami dle WRC mají i shodná pravidla. Odchylky od těchto pravidel jsou zmíněny zde.

Rozhodčí může rozhodování konzultovat, s dalšími členy show teamu, má však rozhodující právo. Spolu-hodnocením jednotlivých manévrů, časomírou, zapisováním atd. může pověřit proškolenou osobu ve funkci pomocný rozhodčí.

Výsledkem hodnocení může být i shodné pořadí.

Střídání soutěžících na koni je povoleno i v rámci jedné disciplíny, kromě společně předváděných.

Oděv westernový praktický s ohledem na počasí jsou povolené košile, bundy, kabáty do deště, šňůrka u klobouku. V příslušných disciplínách kostým. Výstroj koně: povolená je též provazová ohlávka, jedna otěž – „lodní lano“, dvoj otěž, nákrčák, driving stick, double stick, at liberty, of-line, lonže. Použití jezdecké přilby je povinné pro mládež v rychlostních disciplínách.

Pokud není stanoveno jinak, je disciplína otevřená pro všechny třídy – kategorie, bez omezení. Třídy mají shodný pattern v dané disciplíně i stejné kritérium hodnocení lze tedy srovnávat úroveň provedení mezi třídami na základě bodového hodnocení. Jezdec sám odhadne své schopnosti k provedení či vynechání manévru.

Hodnocení je sumární i selektivní – vyhodnocení a vyhlášení celkového pořadí i pořadí v jednotlivých třídách, soutěžící obdrží dekorování a věcné ceny, dle vypsaných tříd v propozicích závodu. Po vyhodnocení závodů obdrží každý účastník graficky zpracovaný certifikát s přehledem dosaženého umístění. Výsledkové listiny na webu www.falada.cz

U disciplíny Trail je hodnocení běžné se základem 70 bodů. S odchylkou že, za vynechání manévru, není of pattern s 0 skóre, ale jen penalty 5, nedodržení či přerušení předepsaného chodu jen penalty 3.

 

U disciplín Game obdrží jezdec kladné hodnocení za každý provedený manévr 1 až 10 bodů.

All Around Champion – Šampion závodů dle osm nejlépe hodnocených disciplín jezdce, bez ohledu na to, se kterým koněm soutěžil.

Horse Champion osm nejlépe hodnocených disciplín koně.

Rozhodčí může vyhodnotit a udělit speciální cenu za celé závody.

Welfare – pohoda, ochrana zvířat proti týrání je společenským i odborným tématem, které má své etické aspekty a speciální odbornou náplň.

Fair play – rovná hra, je základním předpokladem sportovního zápolení, které obsahuje dodržování pravidel, sportovní chování, uznání porážky, celkové klidné, profesionální vystupování, pomoc druhému závodníkovi atd.

 

Class – Třídy.

Pokud není stanoveno jinak, je disciplína otevřená pro všechny třídy. Sloučení nebo kombinace tříd je možná.

M – Masterclass mistrovská třída. Na vyšší úrovni přiježděnost, shromáždění, přesnost, náročnější úlohy, manévry, cviky, prvky, i vizáž.

G – Guest – host je třída vylučující účast domácích jezdců a jezdců nebo koní trénovaných pořadatelem nebo rozhodčím. Zajištění rovných podmínek a nestrannosti rozhodování u bodovaných, finančně dotovaných soutěží, vyšší úrovně.

NP – Soutěžící v třídě Non Pro prezentuje volnočasový, zájmový, převážně vlastní nebo týmový výcvik koně. Ve třídě Non Pro nesmí soutěžit osoba, která trénuje koně nebo osoby do vrcholového, profesionálního sportu za peněžitou odměnu. Ve třídě Non Pro nesmí soutěžit kůň, který byl do výkonnostního sportu natrénován nebo předváděn profesionálem – osobou trénující sportovní koně do vrcholového, profesionálního sportu za peněžitou odměnu. Občasný vedlejší příjem z výcviku dětí a začátečníků v hobby úrovni, hipoturistiky a hiporehabilitace se za profesionalitu nepovažuje.

AP – Amateur § Horse of Pro – amatérský jezdec s koněm natrénovaným profesionálem.

O – Open je třída otevřená pro všechny jezdce a předvádějící včetně profesionálů, kromě dětí, mládeže do 13 let a jezdců vyžadujících asistenci na kolbišti.

F – Foal se mohou účastnit hříbata, mladé pony a koně se základní ovladatelností na ohlávce.

CH – Child děti od pěti let na spolehlivých, školních pony a koních. Povinná odpovědná asistence, doprovodu (dle potřeby i na vodítku, lonži). Posuzována je schopnost samostatného provedení i míra potřebné asistence, úměrné k schopnostem a věku dítěte. Příklad kůň je ovládán dítětem a je jištěn na volném vodítku asistentem, který může v případě potřeby zasáhnout, nebo je doprovázen bez vodítka.

Y – Youth  – mládež. Do 18 let. Třída bez asistence uvnitř kolbiště. V areálu závodů je však přítomna odpovědná osoba, rodič, trenér, majitel koně.

P – Para – třída pro osoby s handicapem a osoby vyžadující asistenci na kolbišti.

GH – Greenhorn – třída nováčků vyžadujících asistenci.

OL – Oldies – třída začínajících dospělých nad 40 let.

Disciplíny

 1. Children Game With Pony § Horses (Děti (6-10) si hrají s koňmi, kreativně sedm her PNH; body)
 2. Game With Foal (Hra s Hříbětem, kreativně sedm her PNH; body)
 3. Game With Horse (Hra s koněm, kreativně sedm her PNH; body)
 4. Game Boldly Horses (Odvaha, dle úlohy, volitelně IN hand, Distance, On line, Double longe, At liberty, On horseback; body)
 5. Game Handy Horses (Šikovnost, dle úlohy, volitelně IN hand, On line, Double longe, At liberty, On horseback; body)
 6. Double Longe Trail (stezka na dvou lonžích; body)
 7. Another Horse Trail (stezka s dalším koněm na ruce – vedení koně z koně; body)
 8. Greenhorn Show (soutěž “instruktorů „a nováčků; body)
 9. Unbridled Trail (stezka bez uzdění, ohlávka, jedna otěž, nákrčák, proutky; body)
 10. Trail Challenge (stezka s výzvou, netradičních překážek a drezúrních prvků; body)
 11. Cowboy Race (laso, lávka, třásně, kabát, tažení, odložení, plachta; body § čas)
 12. Romantic Session (kreativní show setkání dvojic, souměrné stezky; body)
 13. Postman (technická týmová rychlostka; body § čas)
 14. Masquerade (individuální kreativní vystoupení v kostýmech + společný rej masek; body)
 15. Work Rider Basic (efektivní korekce chyb; level 1 – 25)
 16. Ranch Rail Pleasure (rančerské chody; pořadí)
 17. Barrel Race (tradiční rychlostní disciplína; čas)
 18. Barrel Race In hand (závod kolem sudů s koněm na ruce nebo na dvou lonžích; čas)
 19. Pleasure In Hand, Distance, Double longe, Foal, Pony, Horse (cval není povinný, jen nižší hodnocení; pořadí)

 

Pravidla disciplín.

 1. 2. 3. Game With Horse, foal, Children + pony

Povolená výstroj po vstupu do kolbiště:

 1. ve volnosti
 2. odložená otěž na krku koně
 3. odložený nákrčák
 4. volnost a bičíky
 5. nákrčák v ruce
 6. provazová ohlávka jedna otěž
 7. provazová ohlávka dvě otěže
 8. bosal
 9. uzdečka + Snaffle bit – stihlo
 10. bit – páka
 11. ostruhy

Game systém hodnocení 0 až 10 bodů za každý manévr dle úlohy.

10 b. Dokonalé provedení bez použití otěže, bez znatelných pobídek. a), b), c), d) bezpečnostní jistota v možnosti použití odložených pomůcek, které jezdec rukou nepoužije.
9 b. Bezchybné provedení bez použití otěže, bez výrazných pobídek. Použití nákrčáku rukou.
8 b. Bezchybné provedení s použitím otěže-ohlávky, znatelnými pobídkami.
7 b. Bezchybné provedení s použitím uzdečky, znatelnými pobídkami.
6 b. Jedna opravená chyba šest bodů.
5 b. Provedení s častými chybami.
4 b. Provedení s opakováním chyb ale schopností dokončit manévr.
3 b. Provedení pouze poloviny úkolu.
2 b. Provedení pouze části úkolu.
1 b. Snaha alespoň opravit koně ale úkol neproveden.
0 b. Neschopnost provést úkol nebo vynechání úkolu.

U dvojice má být zřejmý partnerský vztah s koněm, založený na důvěře, přátelství a respektu. Oděv praktický. Sedlo volitelně. Nasednutí s pomocí povoleno. V patternu je určeno sesednutí či nasednutí i požadovaný způsob provedení úkolu. Případné dotazy k patternu je možné předat Show teamu závodů před zahájením soutěže.

Bodové hodnocení 0–10bodů za každý úkol

Level 1 On Line –Laterální lonžování

Ohlávka, 4 metrové lodní lano, Carrot Stick, Savvy String

V prostoru arény jsou rozmístěné pomůcky a překážky není stanoveno pořadí jednotlivých her a ani pattern.

OL1. Hraj hru # 1 Friendly Game (přátelská hra), zvedej nohy, nezapomeň použít hůlku a jiné pomůcky
OL2. Hraj hru # 2 Porcupine Game (dikobrazí hra) a ukaž couvání, jakož i ustupování okolo zádi a okolo předku – obraty na obě strany.
OL3. Hraj hru # 3 Driving Game (řídící hra) a ukaž couvání, jakož i ustupování okolo zádi a okolo předku na obě strany.
OL4. Hraj hru # 4 Yo-Yo: ukaž 2 kompletní jo-jo – couvání pomocí rozvlněného provazu a přivolání k sobě.
OL5. Hraj hru # 5 Circling Game : kruhová hra pošli koně na kruh na obě strany ve všech chodech koně zastav a zacouvej na kruhu, udělej obraty a přivolání, kontroluj vzdálenost – velikost kruhu a předveď osmičku.
OL6. Hraj hru # 6 Sideways Game (Stranovou hru), ukaž překroky do strany na oba směry u ohrady nebo ve volném  prostoru za pomocí dikobrazí nebo řídící hry.
OL7. Hraj hru #7 Squeeze Game (Stlačovací – Prostorová hra): ukaž obě strany přes plachtu, úzká a těsná místa, skok přes překážku, průchod třásněmi nebo pod plachtu.
OL8. Pošli koně pozpátku mezi dva sudy a zádí koně shoď ze sudů kavaletu, poté nech koně couváním překročit kavaletu na zemi a přivolej.
OL9. Utíkej se svým koněm dopředu, zastav a nech koně zacouvat, poté koně odlož bez uvázání a odejdi, při návratu dribluj balonem, rozevři deštník nebo protřepej plachtu.
OL10. Nalož koně do přívěsu, zatímco ty stojíš vedle přívěsu. Zavři dveře (rampu), počkej 10 vteřin, otevři dveře a koně vylož.

 1. Children Game With Pony § Horses – děti si hrají s koňmi (děti do 10let s doprovodem / vodičem) Děti na spolehlivých, školních pony, koních. Asistence na kolbišti. Snaha je o ukázku samostatné práce dvojice dítě a kůň nebo pony. Doprovod však může dle potřeby udělovat rady či pomáhat v provedení úkolů. Soutěž má předepsaný pattern s částí ze země na vodítku a částí na koni. Hodnocení, má především motivovat ke klidné, uvolněné, uvážlivé, citlivé a především bezpečné “práci” – hře s koněm dle programu sedmi her PNH.
 2. Game With Foal – hra s hříbětem Laterální lonžování dle programu sedmi her Level 1 Partnership – Přátelství Současné vystoupení jednoho až „deseti“ startujících, dle uvážení rozhodčího. Soutěžící kreativně využívají předváděcí prostor, překážky a pomůcky rozmístěné v jízdárně dle patternu.
  Při hodnocení 60 a více bodů splní hříbě zkoušku GWH Foal

Greenhorn Show – soutěž instruktorů a nováčků – (náhodně vybraných diváků nebo sportovců z jiného odvětví). Po krátké, společné přípravě s pomocí instruktora, případně jištění na vodítku předvedou nováčci, na koni nebo s koněm vedeným na ruce, jednoduchou úlohu, například slalom v kroku. Tato disciplína demonstruje spolehlivost a snadnou jezditelnost westernových koní i schopnost jezdců převzít roli instruktora. Výstroj a pomůcky sedlo, uzdečka a snaffle bit, provazová ohlávka, čtyřmetrové lano nebo lonže. Hodnocení body, pořadí pro instruktora i greenhorna.

Game Boldly Horses hra na odvážného koně. Deset úkolů zaměřených na důvěru, respekt, odvahu koně. Mezi úkoly patří procházení, ustupování, couvání, mezi překážkami, nad a pod překážkami, pohybujícími se předměty například pláštěnka, plachta, třásně, míč, deštník, tunel, plasty, přenášené předměty, přepravník na koně, vodní příkop, lávka. Předepsaný pattern. Možnost opakovaného pokusu a opravy koně, časový limit.

Game Handy Horses hra na šikovného koně. Deset úkolů zaměřených na předvedení spolupráce a šikovnosti koně. Mezi úkoly patří ustupování do strany, couvání labyrintem, kavaletové řady v různých chodech, stání na místě, slalom, obraty …. Pro každý z úkolů je jen jeden pokus.

Masquerade Horsemanship úloha v maskách tato soutěž je otevřená pro jezdce všech jezdeckých stylů. Skupinové předvedení masek a individuální předvedení úlohy.

Game Postman hra na předání pošty. Týmová soutěž dvojic. Pattern má dvě, symetrické trasy. “Prokličkovat lesem, pro couvat soutěsku, přeskočit kmen, vyměnit poštu přehozením přes kaňon, a zpátky na základnu, stejnou trasou.“ Vynechání, posunutí nebo shození překážky je penalizováno 5 trestnými vteřinami. Spolehlivé koně i sehraný tým je v této hře výhodou. Pošta je simulována skákacím balónem!! Vyzvednutí spadlé pošty je povinné, jinak penalty 5. Časy obou pošťáků se sčítají, přičtou se penalty a vznikne výsledný čas týmu. Team může být složený z různých tříd. Pošťáci-jezdci mohou mít stejnokroj nebo stejný doplněk oděvu-zvláštní cena.

Romantic session – Kreativní Show- setkání jezdců na stezce, souměrné stezky, bodované provedení stezky a hodnocení nápaditosti vystoupení dvojice, použití kostýmu, hudby, slovního doprovodu možné. Team může být složený z různých tříd.

 

Double Longe Trail – stezka dle úlohy, možné manévry jsou slalom, obraty, couvání, ustupování, přechody, nacválání a přeskok spojený se změnou směru, pohyb na kavaletách, můstek a branka, kůň je veden převážně zezadu na dvou lonžích, použití obřišníku je možné, hodnoceno je především provedení koněm a poté intenzita pomůcek.

Working Rider

Fenoménem dnešních westernových show se stává vizáž, koně se tak někdy stávají jen drahou rekvizitou natrénovanou profesionálem. Snaha jezdce zůstat v úloze a zachovat show dekorum, může být často kontraproduktivní k výcviku koně.

Ekvivalentem k tomuto trendu může být pracovní disciplína pro hobby jezdce, znalé výcviku začínajících koní. Pod heslem: „Cílem je cesta.“

Disciplína Working Rider Basic prověřuje schopnost jezdce, efektivně opravit a zprostupnit koně v pobídkách, také schopnost opravit nepozornost, neposlušnost, nedůvěru, chyby nebo odmítání na překážkách. Cílem není show s nadrilovanými a mnohokrát opakovanými manévry a úlohami, nýbrž samotná cesta výcviku k porozumění, důvěře a spolupráci i poslušnosti koně. Coach konzultativně posuzuje znalost posloupnosti programu. Práce jezdce má vést vždy k lepšímu porozumění s koněm a lepší prostupnosti. Vhodné je použít koně, u kterých je co opravovat, nebo názorně předvést postup. Povolené jsou veškeré pomůcky nezraňující koně a nepůsobící koni psychickou nebo fyzickou ujmu, povoleno je jakékoliv držení otěží. Ústroj jezdce má být především praktická, westernová a tradiční.  Sestavení skupin, opracování koní, zadání manévrů je operativně koordinováno a hodnoceno Coach. Jezdec se nemusí učit plánek dlouhé úlohy, ale měl by znát systém výcviku westernového koně. Hodnocení Coach je subjektivní, korektivní s cílem inspirovat a motivovat. VT-Veřejný trénink je kurz s vyhodnocením splněni či nesplnění daného level. Soutěž je s vyhodnocením pořadí.

Working Rider random selection je varianta s losováním koní pro vyšší úroveň jezdců.

 

Ranch Horse třídy

Rančovní třídy jsou navrženy tak, aby ukázaly celkovou schopnost koně vykonávat dovednosti všestranného rančovního koně. Je tomu tak i přizpůsobeno oblečení jezdce (žádné šperky, lesklé materiály) a vzhled a výbava koně (žádný lak na kopytech, žádné zapletení či prodloužení hřívy nebo ocasu, žádné zdobení sedla či uzdění stříbrnými a lesklými prvky atd.)

 

Ranch Rail Pleasure chody koně jsou v pracovním poněkud rychlejším tempu bez výrazného shromáždění.

Předvedení všestranného pracovního rancherského koně. Ve všech chodech by měl pohyb koně vyjadřovat schopnost pracovat v dopředném pohybu, ale pod stálou kontrolou jezdce, všechny přechody by měly být vykonány do 3 kroků. Zakázaná barva a lesk na kopyta, zapletená hříva, falešné ohony, stříbro na sedle a uzdečce!

 

Barrel Race – rychlostní závod, ve kterém jezdec na koni uzavře smyčku kolem každého ze tří sudů, postavených do trojúhelníku. Poražení barelu se penalizuje 5 trestnými vteřinami.

 

Barrel Racing In Hand Rychlostní závod kolem sudů s koněm na ruce nebo na dvou lonžích. Poražení barelu se penalizuje 5 trestnými vteřinami.