Otázky pro zkoušky

Game with horse 1.stupně

Zkouška se zkládá ze tří částí:

Teorie – absolvent vypracuje písemně deset zadaných otázek a dle potřeby doplní ústně během pohovoru.

Práce s koněm ze země dle programu Sedmi Her – v předepsané a vysvětlené úloze předvede ovladatelnost koně, šikovnost a porozumění programu.

Jezdecká část prověří schopnost ježdění a ovládání koně bez sedla v předepsané úloze s trejlovými prvky.

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout nejméně 80 % v každé části.

Držitel GWH 1 – (assist) je oprávněn vykonávat běžné činnosti samostatně dle pokynů trenéra

– vyjíždět do terénu a trénovat koně mimo areál
– reprezentovat klub
– asistovat-pomáhat při vedení výcviku
– asistovat při lehčích veterinárních úkonech
– vstupovat do stájí a výběhů za přítomnosti koní
– odvádět koně ze stáda, výběhů , stájí
– krmit koně
– zastávat funkci předáka směny
– účastnit se klubové soutěže předáků GWH

Soutěž GWH Slouží jako výchovný a motivační prostředek cílená příprava na GWH 2. Důležitým faktorem je výchova k odpovědnosti. Na základě hodnocení soutěže jsou členům přiznávány výhody a slevy například: členských příspěvků Letní dětský tábor, ustájení vlastních koní, přeprava koní, účast na soutěžích, účast na kurzech, výstavách, vyjížďkách, možnost IDU atd. Výcvik 600 a více hodin cca 3 roky, věk cca 15 let

1. Kdo organizuje westernový sport v České republice ?
2. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín westernového ježdění ?
3. Co je pravidlo tří vteřin ?
4. Jaké znáš základní chody koně ?
5. Co rozumíš pod pojmem laterální ohnutí koně ?
6. Ve kterém roce stáří se mohou koně obsedat ?
7. Jak naučíš koně aby se nebál ?
8. Jak naučíš koně aby šel dopředu ?
9. Co je to tetanus ?
10. Jaké výžehy mají všichni řádně evidovaní koně českého teplokrevníka ?
11. Vyjmenuj a popiš sedm her dle Pata Parelliho.
12. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku.
13. Jaké druhy uzdění znáš ?
14. Co uděláš když se kůň lekne nebo splaší ?
15. Popiš vybavení pro výcvik metodou přirozené komunikace dle Pata Parelliho.
16. Popiš westernové sedlo a jeho doplňky.
17. Co uděláš když kůň nereaguje na tvoje pobídky nebo signály ?
18. Popiš vodění a předvádění koně.
19. Jaká jsou základní tři pravidla výcviku koně ?
20. Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.
21. Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně?
22. Vysvětli „odpovědnost člověka „,„odpovědnost koně „.
23. Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?
24. Vysvětli pojem chod a ruch koně.
25. Popiš správný sed jezdce.
26. Vysvětli pojem predátor, kořist a partner.ve vztahu člověk a kůň.
27. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně.
28. Jakou ústroj musí mít jezdec na westernových soutěžích?
29. Popiš chování koní ve stádě, stádový pud a dorozumívání koní.
30. Co jeto řeč těla ?
31. Co obsahují klubová pravidla ?
32. Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji?
33. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové lekci?
34. Jaká jsou povinná očkování pro koně ?
35. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
36. Jaké znáš základní barvy koně?
37. Jak rozpoznáš kulhání u koně ?
38. Jak dlouho trvá březost klisny ?
39. Co jsou vrozené znaky u koní?
40. Co jsou získané znaky u koní?
41. Popiš koně.
42. Ošetřování koní před výcvikem a po výcviku.
43. Základní krmivo pro koně.
44. Napájení koní.
45. Úrazy koní a jejich ošetření.
46. Zlozvyky koní.
47. Nemoci koní a jejich léčení.
48. Podkování, druhy podkov a ošetřování kopyt.
49. Jaké chyby se nejčastěji vyskytují při vedení koně ?
50. Co je to mimochod a křižování?
51. Popiš nohosled koně v pravém cvalu ,v levém cvalu.
52. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce- všeobecně?
53. Úloha rozhodčího při westernových závodech?
54. Jak provedeme přechod do nižšího ruchu?
55. Co je „ předletová kontrola „ , „ emocionální a fyzická připravenost „ ?
56. Vysvětli jízdárenská pravidla a jízdárenské povely .
57. Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
58. Jaký je počet zubů u dospělého koně?
59. Kolik spotřebuje dospělý kůň vody na den ?
60. Co je to roundpenu a jaký má průměr?
61. Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?
62. Jaké jsou disciplíny westernových soutěží .
63. Co je provozní řád klubu a co obsahuje?
64. Jaké jsou základní povinnosti člena klubu KWJ FALADA?
65. Jaké jsou povinnosti ostatních účastníků terénní vyjížďky při pádu jezdce ?
66. Co je ohleduplnost k ostatním členům ?
67. Co je povinností člena konajícího službu ve stáji ?
68. Jaké jsou průměrné roční náklady na jednoho koně a co se do nich započítává ?