Výcvikový program GWH

  GWH

“Game with horses & step by step program“

Hra s koněm krok za krokem.

 

Hledal jsem bezpečnou a efektivní metodu výcviku koní a jezdců přijatelnou pro široké spektrum lidí přicházejících na našem ranči s koňmi do styku. Na základech studia metodiky Pata Parelliho a jiných horsemanů i dětské psychologie jsem postupně vypracoval vlastní výcvikový program GWH, který stále rozvíjíme společně se svými instruktory hlavně při práci s dětmi, mládeží i dospělými, často cvičíme úplné začátečníky i profesionály na svém rodinném ranči, někdy na pozvání i v jiných areálech. Zpočátku pomáháme majitelům koní a začínajícím jezdcům navázat partnerský vztah s koněm, dále pak rozvíjíme komunikaci v různých oblastech jezdeckého sportu. Moji studenti a koně se dnes úspěšně účastní hoby soutěží ve westernovém stylu i lehčím parkůru. Mou snahou je aby organizace výcviku a podání Natural horse-man-shipu byla bezpečná a účinná pro zdravé děti i děti s hendikepem a společnou aktivitu rodičů s dětmi. Předvedení koně na kolbišti je přirozeným vývojem osobnosti jezdce ale nemělo by se stát jeho doménou.

 

I když jsou koně po staletí chovaní v zajetí člověka. Přetrvává v nich instinktivní chování kořisti. Vlivem tisíce let evoluce při níž přežívala právě ta zvířata, u kterých jejich program pro přežití fungoval nejlépe, se vyvíjeli vlastnosti, díky kterým dodnes dochází k častým nedorozuměním mezi člověkem a koněm. Člověk má vrozené dispozicepredátora, umocněné výchovou vycházející z vojenského rozkazování a podmaňování si zvířat násilím. Člověk komunikuje převážně verbálně, což je pro koně, který se dorozumívá nejčastěji řečí těla, nesrozumitelné a stresující.

 

Prapředek koně býložravé zvířátko eohippus ve velikosti lišky které zavětřilo nebezpečí, zvedalo hlavu vysoko, stavělo se ve vysoké stepní trávě na zadní, aby si zajistilo rozhled a mohlo, tak zhodnotit hrozbu blížícího se dravce pro kterého bylo snadnou kořistí. Jeho organismus produkoval adrenalin, díky kterému se zrychluje schopnost reakce na nebezpečí, zpravidla jeli to možné včasným útěkem. A v případě napadení bojovalo o holý život vyhazováním, kopáním mačkáním se na okolí nebo i válením ve snaze setřást zakousnutého predátora. To je důvod proč dnešní koně v případě že se cítí bezprostředně ohrožení na životě jdou často proti tlaku i když si působí větší bolest. Neznalý člověk, který se snaží donutit koně k poslušnosti násilím, vyvolá u koně stres, strach o život, produkci adrenalinu a obraný reflex.

 

Oproti tomu v době poklidného popásání se skloněnou hlavou v bezpečí přítomného stáda je v těle adrenalin vyplavován endorphinem a jeho program pro přežití je soustředěn na potravní reflex a odpočinek. Z pozorování koní ve stádě je zřejmé že mezi výškou postavení hlavy koně a hladinou adrenalinu a stresem je jakási přímá úměra.

 

 

Ve stádě se tvoří hierarchie, někteří koně si tvoří výsadní postavení a podmaňují si slabší koně k poslušnosti, postupně narůstajícím tlakem. K tomu využívají řeč těla. Hození hlavou, pohled směrem k protivníkovi sklopené uši do zadu to už je výhružka dále pak vykročení proti němu a tlak vrcholí útokem a kousnutím. Příště mu už stačí jen hodit hlavou a sklopit uši tím mu říká, kliď se mi z cesty nebo tě kousnu. Tímto budováním respektu si vlastně své partnery cvičí principem pohodlí a nepohodlí. Podřízený kůň se v takové situaci necítí bezprostředně ohrožený na životě a ví, že bude mít znovu pohodlí ustoupí li o něco stranou. Podvolí se tedy tlaku.

 

Všimněte si jak časté je vzájemné přátelské ohryzávání srsti na krku a hřbetě čímž navazují a demonstrují partnerské vazby, jako by sdělujíce pozor ten kůň je pod mojí ochranou. Pro dosažení souznění ve vztahu člověka a koně je zapotřebí zbourání vzájemných barier mezi predátorem a kořistí. Nemůžete očekávat od koně, že on bude mít pro vás pochopení, když je vám úzko. Nepleťte si koně s plyšovým fluffy. Nedosáhnete porozumění, pokud se nepřestanete chovat jako predátor nebo vojenský generál otrávený testosteronem.

Je zapotřebí nabývat vědomosti a dovednosti v komunikaci řečí těla. Přizpůsobit se koni a po navázání partnerského vztahu postupně zkvalitňovat vzájemný dialog, teprve potom koně trénovat k vyšší obratnosti a výkonnosti.

Pro snadnější pochopení celého programu používáme pro koně známé hry, které hrají ve stádě po celý život. Pomohou nám začlenit se do jejich světa a nahradit koním jejich přirozený sociální kontakt.

 

Přátelská hra. Budování důvěry, respektu a snižování citlivosti.

Nejde jen o prosté navykání na nové situace. Ale učíme koně že přežije i když zůstane v klidu. Posilujeme tak jeho důvěru vůči nám. Začínáme jednoduchými úkoly, při kterých dokážeme koně, udržet na místě nebo v rovnoměrném pohybu a dostat ho zpět do pohody. Postupně vystavujeme koně stále náročnějším a strašidelnějším uměle vyvolaným situacím, při kterých se učí, že bezpečnější a pohodlnější je se v klidu podřídit naší žádosti. Učíme ho odpovědnosti za své chování.

Předem předpokládejte u každého koně instinktivní chování, které může být velmi bouřlivé.

 

 

Dialog bez kontaktu. Dobré je začínat v kruhové ohradě. Poskytnout koni volnost a pocit svobody. Kůň se snaží vzdálit od neznámého predátora stojícího uprostřed ohrady útěkem ke stěně a podle ohrady obvykle hledá unik. Nechte ho několikrát oběhnout, seznámit se s prostředím v pohybu je pro něho přirozené. První zkouška komunikace je změnit směr jeho pohybu. Zaměřím svůj pohled na hlavu, stupňuji tlak zatočením prstem, rukou, provazem, postavím se mu více do cesty vykročím blíže k ohradě odhodlanost a rozhodnost alespoň navenek předstíraná je důležitá. Přeruším svůj tlak a vrátím se do středu kruhovky v momentě, kdy mi dá kůň najevo respekt a otočí se novým směrem. Na začátku práce se zelenáčem považuji za úspěch, když jsem schopen kontrolovat jeho směr později jeho rychlost a jeho pozornost ke mně. Vždy když soustředí pozornost někam jinam požaduji po něm změnu. Až začne reagovat na jemné signály otočím ho několikrát za sebou a vymezím mu tak prostor k pohybu asi na čtvrť kruhu, až uvidím, že začne být více soustředěný ke mně a ptát se mne co vlastně chci, couvnu od něho s pohledem skloněným. Pokud zůstane stát, zahraji si sním hru na přiblížení a ústup až mi dovolí přijít až k němu. Pokud mne následuje, odměním ho chvilkou klidu vedle mne. Pokud chce odejít, pošlu ho hodně daleko tedy opakuji postup práce ve volnosti. Pokud zůstane se mnou, začnu hrát přátelskou hru v kontaktu, na volnu s drivingem  nebo na vodítku. Toto cvičení je možné praktikovat na začátku nebo v průběhu každé lekce. Později ažnasbíráte více zkušeností v komunikaci můžete tuto hru hrát i s větším počtem koní a do konce i ve větším prostoru pastviny za přítomnosti stáda tato hra vám pomůže při odchytávání koní na pastvě. Stanete se alfou stáda, a koně, který se nechce nechat chytit odmítáte, nedovolíte mu se přiblížit ke stádu on obíhá vás a vaše stádo, žádá o odpuštění a zařazení se do stáda, ostatní koně kterých se tato komunikace netýká se klidně popásají. Buďte důslední a neoblomní a postupujte od základů v malém prostoru kruhovky. Chybou je když se snažíte koně honit a chytat. Při přibližování se zastavte a couvněte se skloněnou hlavou dřív, než se dá na útěk. Několikrát jsem takto odchytával neznámého zdivočelého koně ve volném prostoru. Jeden z mnoha příkladů naší práce na ranči pro vás společně popsaly absolventky našeho kurzu v příběhu dvou hřebců.

 

 

Příběh dvou hřebců

 

 

 

Ze zmíněného příběhu je patrné že i autorky akceptovaly část našeho programu.

O koně se zajímá stále více žen a dívek během dospívání a je dobře že koně dostávají více lásky, než tomu bylo kdy předtím. Je však nutné najít rovnováhu mezi přátelstvím a autoritou.

Koně od přírody následují a vyhledávají přirozené vůdce. Je tedy naší povinností nasbírat potřebné vědomosti a dovednosti abychom v tom lidském světě mohli být pro koněvůdčí oporou.

Základem následujícího textu byly poznámky sepsané po jednom z prvních kurzů PNH v Evropě. Zpočátku se staly jediným informujícím textem, později upravovaným a rozšiřovaným o české zkušenosti. V mém případě šlo o to zpřístupnit efektivní metodu základního výcviku širokému spektru lidí a hlavně dětem. Programem GWH prošlo na našem ranči za uplynulých dvanáct let, padesát koní. Nyní máme v provozu pro výuku deset teplokrevníků a deset poníků. Každoročně zde nachází porozumění s koňmi stovky začátečníků. Smyslem GWH není stereotypní předvádění cirkusových kousků i když někteří studenti přirozeně časem dospějí k ježdění a ovladatelnosti koně ve volnosti. Výcvik musí být bezpečný pro lidi, pro koně a měl by přinášet smysluplné výsledky.

Na cestě k přirozenému jezdectví

Vlastníme-li koně, máme zodpovědnost stát se opravdovým jezdcem – ku prospěchu koně! Je prostě nutné mít bohaté vědomosti jak na zemi, tak v sedle koně. Pouze tak můžeme předcházet nedorozuměním a úrazům a zabránit přílišným frustracím v každodenním životě s přítelem koněm. Měj vysoké nároky! Ne pouze jezdit – tvým cílem musí být se dále vyvíjet k přirozenému jezdci.

Pochopíš, jak je důležité, když se dále vzděláváš a učíš, až dosáhneš dostatečných vědomostí a schopností.

Rozšíříš si své celkové myšlení, abys zažil, co všechno je s koněm možné.

Získáš jedinečnou zkušenost, že tvůj kůň k tobě přilne mentálně, emocionálně a fyzicky. Vybuduješ si zcela zvláštní postavení, prožiješ se svým koněm více proměn a více radostí, zlepšíš si vzájemnou důvěru a konečně si vybuduješ mentální spojení silnější než jakékoliv lano.

Opravdu dobře ovládat koně na zemi znamená rozvíjet vědění ve dvou oblastech: on line (na lonži) a at liberty (na volnu). Je nejlepší začít on line. Dosáhneš tak výsledků, které ti zcela nezávisle pomohou dívat se na svět z pozice koně, naučíš se princip-vzdělávání koně systémem “příjemné – nepříjemné” a naučíš se 4 fáze jistoty, ještě vůbec než nasedneš!

Metoda on line

Je oblast, ve které můžeme zásadním způsobem ovlivnit psychické změny našeho koně a to tak, že si vytvoříme řeč, způsob vzájemné komunikace a respekt.

Výuka jízdy na koni většinou začíná a končí na koňském hřbetě. Ale bez znalostí na zemi chybí významný díl skládanky. Je to důvod, proč je tolik jezdců frustrovaných, proč si způsobují zranění a dosahují většinou průměrných výsledků.

Tuto část nazývá Pat Parelli “On Line Logic”. Patří sem oněch 7 známých her. Základem je logika loveného zvířete, které musíme využít k postavení přátelství a dominace. Tyto hry hrajeme s lanem – v závislosti na tvých znalostech – dlouhým 4 m, později 7 m nebo se 14 m lanem. Nejsou to pouhá vodící lana, ale komunikační vazby, dokonce telefonní kabely. Protože chtěl Pat cítit určitý “život” ve svých lanech, začal si je vyrábět sám. Jsou měkká, ale silná a mají přesně požadovanou hmotnost, takže vlastní pohyby lze velmi dobře kontrolovat! S těmito třemi délkami lan-a jedním krátkým 1,8 m dlouhým provázkem zvaným “jezdcova struna” máš spolu s ohlávkou kompletní vybavení a jsi připraven na všechny možné situace.

Pozorováním koní na pastvinách pochopíš řeč těla – způsob jakým spolu koně komunikují, navazují kontakty a vyjasňují si vzájemné vztahy – hierarchie stáda.

Pohled do očí, sklopení uší natažení hlavy a vykročení směrem k protivníkovy znamená uhni mi z cesty – jdi ode mne pryč. Důraznější projev, rozběh, vyceněné zuby je výhružka – jestli se nepohneš, tak tě kousnu. Sklopení pohledu stranou, sklon hlavy k zemi a olizování se, ustoupení nebo odchod pryč – znamenají podřízení se.

Nemusíš nutně cenit zuby, sklápět uši do zadu nebo běhat po čtyřech aby ti kůň rozuměl ale zaměření pohledu, mimika a postavení těla, odhození, zatočení nebo šlehnutí provazem sekůň naučí snadno rozumět. Pozoruj koně abys rozuměl co ti říká. Přes ze všechno, co chceš respektuj základní fyzické a psychické vlastnosti koně – kůň je od přírody těžký, silný, rychlý, impulzivní i pohodlný splašenec a klaustrofob. Ať již děláš se svým koněm cokoliv, mělo by mu to pomoci být mírnější, odvážnější, důvěřivější i ochotnější! Ale především by to mělo zůstat hrou. Když se na to jdeš takhle dívat, nebudeš frustrovaný, tvůj kůň si udrží lépe zájem, pomůže to tobě i tvému koni navzájem se radovat, rychleji budeš dosahovat pokroku, vyvineš si vlastní emocionální svěžest, takže nebudeš reagovat nazlobeně a nespravedlivě. Mysli na to, že je to program dalšího vzdělávání a ne pouze něco, co příležitostně vykonáváš. Když si uděláš čas na naučení těchto sedmi her, bude tě napadat stále více možností jak je využít a budeš zvědavější na to, jak se projevují na tvůj stále příjemnější vztah k tvému koni – čím více budeš pokročilejší, tím více si oba budete užívat. Koně tyto hry s námi velmi rádi hrají. Všimni si, jak často dosáhnou toho, že podlehneme tlaku, uhýbáme před jeho zuby nebo kopyty, běháme do kruhu, jsme zatlačeni do rohu a honíme se za nimi po pastvině! Koně hrají tyto hry celý život. Pat Parelli poprvé v historii vztahu člověk: kůň toto nejen nechal vykrystalizovat, ale identifikoval jako těchto 7 her. Zároveň ukázal cestu, jak mohou lidé tyto hry hrát, jak mohou dosáhnout respektu u koně a být s ním v souzvuku – na zemi a konečně i v sedle. Zjistíš, že všechno co děláš, je opravdu odvozeno od těchto 7mi her!

SEDM HER

Přátelská hra

Budování respektu, důvěry a snižování citlivosti na okolní jevy, doteky, zvuky, pohyby předmětů a zvířat. Vymez si svůj osobní prostor, do kterého nesmí kůň sám od sebe vstupovat. Uplatňuj pravidlo tří vteřin – při nežádoucím agresivním chování koně, reaguj okamžitě, znepříjemni koni okamžik útoku, dosáhni ústupu koně, uklidni ho a pohlaď. Nikdy koně netrestej a nemsti se mu. Pozor na hru na chňapanou, nakonec by mohl být kůň, ten kdo řekne už dost.

V první řadě jde o to ukázat koni, že mu nechceš ublížit, i když bys mohl. Místo prostého hlazení a klidného zacházení ho musíš konfrontovat se situacemi, které ho mohou vystrašit, a musíš mu dokázat, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Libovolným předmětem drbeme koně po celém těle, omotáváme mu lano kolem nohou, přehazujeme ho přes hřbet, hlavu, poskakujeme kolem koně. Trik spočívá v tom, provádět všechny tyto úkony v rytmu, dokud si kůň není jistý, že se toho všeho nemusí bát a sám od sebe klidně stojí.

Dobře odhadni, jak velký problém můžeš na koně naložit, aniž bys vyvolal nezvladatelnou reakci. Pokud vyvoláš u koně strach, ale dokážeš ho ještě uklidnit a přesvědčit že zůstat na místě nebo v rovnoměrném pohybu pro něho bude nejen bezpečné ale i pohodlné. Posílíš tak důvěru koně. A každý další problém se vám oběma bude zdát snadněji řešitelný. Tento princip nazýváme kontrolovaná katastrofa. Můžeš používat celofán na konci „stringu“ nebo drivingové hůlky, igelitové plachty míče i skákací balony, pet láhve, provazy. Později budeš čím dál obtížněji hledat, co by koni ještě mohlo vadit.

Někteří koně – dokonce tací, kteří jsou už léta ježděni – nedostali nikdy příležitost skutečně poznat sedlo, které nosí. Ale přátelskou hru můžeš hrát i se sedlem, přehazovat ho, drbat atp. dokud se kůň necítí bezpečně. Musíš udržovat rytmus. Dává koni jistotu, protože ví, jaký pohyb bude následovat, jaký se bude opakovat.

Tuto hru hraješ opakovaně mezi ostatními hrami, k uklidnění koně a udržení vyváženosti mezi dominancí a přátelstvím.

2. Dikobrazí hra

Koně mají přirozený způsob reakce, který nazýváme ” opoziční reflex”. Nastupuje, jsou-li chyceni. je to instinkt, který je nutí útočit proti otěži, proti udidlu, proti tlaku holeně, je to důvod, proč se stahují a dostávají do nesnází v malých prostorech např. přívěsech na převážení koní – strach z prostoru patří k jejich strategii přežití.

Hra na dikobraza učí koně podléhat tlaku. Většina lidí to hned zkouší silou, ale my bychom ho chtěli naučit postupně zesilovanému tlaku, takže se kůň naučí tomuto tlaku podvolit, tak že ustoupí.

Pamatuj si, že koně jsou při této hře opravdu dobří, mají opravdu “Černého Petra“! Zkoušejí, kdo z vás dvou jako první podlehne tomuto tlaku.

Ubezpeč ho, že jsi spolehlivý jako kůl v plotě (že tlak pomine, když se opravdu pohne a ne odporuje) Je možné, že do ruky budeš potřebovat ostruhu, která opravdu drsně zatlačí. Budeš se sám divit, jak lehce se tvůj kůň dá ovládat, když tento princip pochopí.

Mysli na to, že začneš měkce a tlak budeš pomalu ale ustavičně zvyšovat, dokud tvůj kůň nepovolí. Jakmile povolí, drbej to místo, na které jsi předtím tlačil. To je to, co tvého koně obměkčí. Kůň se učí v momentě kdy odejmeš tlak.

Můžeš svého koně ovládat dopředu, dozadu, do stran doprava a doleva, plec i záď pouhým tlakem špiček prstů (TOTO NAZÝVÁME HORKÉ PRSTY). Tvůj kůň by měl reagovat na tlak tvých prstů a přestat se pohybovat když přestaneš tlačit a začneš ho hladit. Neměl by před tlakem utíkat.

Horké prsty použiješ i na zátylku koně pro snižování hlavy.

(Kombinace)

Tuto hru můžeš, hrát  i s vodítkem, když se postavíš po straně koně, sklopíš zrak na zem, vyvineš jemný tah za vodítko na ohlávku směrem do strany budeš postupně zesilovat tah dokud neohne hlavu a krk směrem k tobě povolíš jakmile projeví sebe menší náznak ti vyhovět nech, ho vždy chvíli přemýšlet své požadavky opakuj a postupně zvyšuj až bude schopen udělat na jemný tah krok do strany směrem k tobě. Později můžeš, přehodit vodítko na odvrácenou stranu koně a vést jej přes záď na svojí stranu, nech ho v klidu stát, cvik začneš pohledem na oko vyvineš mentální tlak ukážeš volnou rukou na oko koně zapulzuješ prsty jako bys ho chtěl postříkat, začneš vyvíjet jemný tah pomocí vodítka přes záď na ohlávku z odvrácené strany koně, kůň ti odpoví otočením hlavy a krku směrem od tebe postupně požaduj úkrok předkem do strany směrem od tebe a pokračuj požadavkem o otočení udržuj tah a couvej, zvi ho přitom k sobě. Později požaduj rychlejší provedení obratu.

(Double longe)Až časem získáš lepší rutinu s vodítkem zkusíš hru s delším provazem připojeným oběma konci k ohlávce vést koně ze zadu i ze strany na dvojité“ lonži“ již povedeš po obou stranách koně. Můžeš vést koně jako na opratích, požadovat pohyb dopředu dozadu i do strany pomocí vyváženého tahu a tlaku na záď koně. Při troše šikovnosti dosáhneš i opakovaných obratů koně před tebou, i když ty budeš stát na místě. Toto je však už kombinace dikobrazí, řídící, kruhové hry a fantazie. Hry s provazem můžeš hrát i na nohou koně. Nejprve naučíš koně zvedat nohy pomocí provazu přetaženého kolem spěnky, po tom ho naučíš pokládat nohu více do strany, když toto pochopí, spojíš to s požadavkem o otočení k tobě pomocí tahu na ohlávku a tahu za přední nohu do strany k tobě. Couváním po kruhu kolem zádě zveš koně, aby přistoupil předkem, později tě bude následovat ve spinu – obratu kolem zádě na jemný tah za nohu. Podobně naučíš i obrat kolem předku pomocí tahu za zadní nohu a tahu vodítka přes záď. Může i couvat pomocí tahu vodítka přes zadní nohy. Je dobré když se kůň naučí povolit a přistoupit blíže když cítí tah za nohu provazem, může se totiž dostat do nesnází s provazy, dráty nebo i trní v terénu třeba i ve volnosti neškolený kůň většinou zpanikaří a začne tahat škubat proti tlaku.

Mysli vždy na obě strany koně.

Pomocí dvojité longe můžeš naučit koně couvat na lehký tah za ocas nebo klepání rukou nebo hůlky na záď.

Laterální ohnutí slouží jako kontrola emocionální připravenosti, brzda, pokoření, znehybnění i jako náhrada trestu. Požádej svého koně, aby se ohnul a přičichl ke své hrudi mysli na povolení tlaku při každém náznaku se podvolit ohnutí a znovu ho požádej se o něco více ohnout, vždy ho výrazně pochval a odměň povolením tlaku. Budeš později používat při ježdění na ohlavce.

3. Řídící hra

Tuto hru si hrají koně s oblibou celý den. Pohledy, pohybem uší, oháněním ocasem nebo zvedání zádní nohy. To je řeč těla, kterou vyjadřují “když se nepohneš, kousnu tě nebo nakopnu”

Tato hra se hraje po dikobrazí hře, protože se kůň musí naučit nejprve naučit podléhat fyzickému tlaku, než začne podléhat tlaku mentálnímu (myšlenka – pohled na partii, kterou má pohnout). Je to hra na návrhy a sliby. Pokud kůň nenásleduje tvé návrhy, slíbíš mu následky – narazí na tvůj fyzický tlak, tedy na vlnící se lano, zvednutý bič nebo napřaženou ruku. Nepokusíš se koně uhodit. Ale pokud se nepohne, narazí na tento tvůj tlak. Koně tento rozdíl velmi rychle vycítí! Uhodíš-li koně nesmyslně, je to tvá vina a možná ti to odplatí. Nejhorší na tom je, že tomuto způsobu trestu nerozumí. Navrhneš-li koni, aby se hnul a on tak neučiní a narazí tudíž na fyzický odpor, pochopí, že musí jít z cesty. Jeho úkolem bylo uhnout se tlaku! Nebude ti dávat vinu a podruhé (nebo potřetí) se hne, když mu něco navrhneš. Nejhorší, co můžeš svému koní provést, je ho obelhat – něco mu navrhneš, on ti vyhoví a ty presto vyvineš fyzický tlak. Kůň si od toho okamžiku pamatuje, že nedodržíš to, co slibuješ, odpoví ti nedostatečnou důvěrou a respektem. Ví, že potřebuje vůdce, který dodrží to, co slíbí, který nelže a který je spravedlivý a rozhodný stejně jako čtyřnohý vůdce stáda. Rozhodnost a důslednost. Kůň ti nebude důvěřovat a nebude tě respektovat, pokud nebudeš vědět, co chceš. Nejdříve si promysli, jestli je tvůj požadavek proveditelný, jestli je kůň fyzicky, psychicky a emocionálně připravený a jestli jsou vhodné prostorové podmínky. Pro co se rozhodneš, tak dokonči. Pokus se zjistit, jestli můžeš poslat svého koně vzad pouhým pokynutím prstů (jako bys ho chtěl postříkat vodou). Pohni plecí tak, že ukážeš na jeho oko; pohni jeho zadkem, aniž by se na tebe přestal dívat (naznačeným pohybem lana na zadek – mysli na bezpečnou vzdálenost – a možná toho dosáhneš). Dívá-li se na tebe, pohlaď a podrbej ho na čele a dej mu znát, že to bylo dobře a správně. Potom tuto hru opakuj. Dosáhneš toho, že se k tobě otočí hlavou už při pouhém pohledu na jeho zadek.

4. Jo-jo hra

Teď se dostáváme k tomu poslat koně dozadu a dopředu v přímých liniích (na začátku možná ne tak docela přímých, ale dosáhneš toho).

Jistě jsi již zjistil, že někteří koně velmi rádi přicházejí, ale ustoupit jakoby neuměli, pouze utéct. Jiní běží dozadu, ale dopředu se nevrátí. To je jo-jo. Jo- jo přinese vyváženost do vašeho vztahu. Kmitej 3,7 m lanem, aby tvůj kůň couvnul. Začni lehce, přidej na intenzitě, až křešeš s ohlávkou a pro koně se to stává, docela nepříjemné. Pokud se kůň pokusí uniknout tomuto pocitu tím, že ustoupí, přestaň okamžitě s tímto pohybem lana a dej mu znát, že to udělal správně a dobře. Opět začni zvolna, zvyšuj intenzitu, dokud neudělá alespoň krůček a přestaň. Opakuj to tak dlouho, dokud kůň nepochopí. Zeptej se ho na celý krok nebo dokonce na dva, později na dva nebo více dokud ho nemůžeš poslat až nakonec lana. Nyní ho pozvi opět nazpět. Rytmicky si přitáhni lano, přeručkuj, postupně uchopuj, aby lehce prokluzovalo, dokud kůň o krok nepřistoupí. Když přistoupí, rozevři ruce a opět ho přivolej, rytmicky. Až k tobě dojde, přestaň a pohlaď ho. Opět ho pošli pozadu pryč, přivolej ho atd., dokud se nepohybuje zcela volně. Pokud ti kůň nerozumí pokus se mu to lépe vysvětlit. Pokud by zesilování tlaku vyvolávalo nezvladatelnou reakci koně a ty by si byl nakonec donucen všeho nechat, kůň by se opakováním chyby učil nežádoucímu chování. Vrať se k předcházející lekci. Lépe procvič snadnější úkoly. A poté kombinuj dva prostředky působící stejným směrem. Například. Pro couvání, kmitání provazu a horký prsty. Budeš překvapený, jak snadno se takto dají řešit, zdánlivě neřešitelné problémy.

5. Hra na kruh

Mnoho lidí si myslí, že hra na kruh je pouhé lonžování, ale hra na kruh je mnohem víc! Je to stejným způsobem duševní jako fyzické cvičení kůň se při něm naučí, že je jeho prací udržovat krok tak dlouho, dokud mu neřeknete něco jiného. Při konvenčním lonžování většinou obíhá kůň nekonečně vnější kruh, zatímco bič neustále pošvihává o zem pro udržení v pohybu. Využívá se nevědomky strachu koně z pohybu biče za zadkem. Tělo je trénováno, zatímco myšlenky jsou, kdo ví kde.

Při hře na kruh se kůň naučí švihem vykročit a obíhat v kroku, klusu a cvalu zatímco se pohodlně opíráš o bič.

Tajemství spočívá v tom, nechat koně zcela v klidu, dokud dělá to, co po něm chceme. Pokud sám od sebe něco změní, něco proti tomu podnikneme. Pokaždé, když se zastaví nebo změní krok, přivolej ho a opět ho vyšli. Rychle přijde na to, že je pohodlnější zůstat venku v kruhu. Mysli minimálně 2 kola a maximálně 4 kola. Když bez pobídky oběhne 2 kola, dokazuje ti svůj respekt a splnil svůj úkol. Nejpozději po 4 kolech se to pro něj stává nudným.

Chceš-li svého koně udržet duševně, citově a fyzicky fit, není 32 koleček nejlepším způsobem. Chceš-li dělat víc než pouhá 4 kolečka, nech si něco napadnout…hledej překážky a hračky, nerovný terén, zkracuj a prodlužuj lano atp. Dosáhneš vynikajících výsledků a tvá komunikace člověk kůň se výrazně zlepší.

Nezapomeň se na všechny tyto hry dívat pohledem koně.

Pokud bude dobře fungovat řídící hra na předek a na zadek z pozice Alfa bude snadnější poslat koně od sebe na kruh, zrovna tak i pohledem na zadek zastavit a otočit. Pohled dopředu před koně určuje směr a zrychlení. Pohled na hlavu jdi ode mě dál. Pohled na zadek, koně otočí, hlavou k tobě a ty si pak můžeš vybrat směr, kterým koně pošleš. Dej mu čas věc pochopit než začneš zvyšovat tlak, až časem budeš cvičení kombinovat a zrychlovat. Později můžeš s koněm provádět rolback ze cvalu. Nebo poslat koně na osmičku.

6Hra do stran

Čím lépe tvůj kůň chodí dozadu a do stran, tím lépe bude dělat i všechno ostatní.

Vyzkoušej si to! Jak dobře do strany? Pokud jsi to dosud nikdy nedělal, pošli do strany nejdříve jeho hlavu, potom zadek, potom opět hlavu, potom zadek až dosáhneš stejnoměrného pohybu a celý kůň jde do strany. Použij jako pomůcky plotu, aby kůň nemohl jít dopředu, pro začátek je ideální 3,7 m lano. Můžeš mu zatřepat koncem ohonu, aby pohnul zadkem nebo vzít do ruky hůl pro udržení vzdálenosti. Opakovaně se ubezpeč o tom, že máš dostatečně dlouhé lano, že od tebe ustupuje, aniž by narážel o konec lana. Je-li hlava příliš vzdálená, možná musí zadek trochu zrychlit! Zakmitej středem lana nebo zamávej holí. Často není nutné hned kousnout. Ale když jsi slíbil kousnutí, tak kousni. Nebude to dlouho trvat a tvůj kůň pochopí a dobrovolně se bude bokem pohybovat podle plotu. Mysli na stejnoměrné cvičení vpravo i vlevo. Koně mají často jednu “dobrou” a jednu !špatnou! stranu.

7. Prostorová hra

Protože mají koně od přírody strach z prostoru, nenávidí úzké a uzavřené prostory. Prostorová hra jim umožní být z tohoto pohledu uvolněnější a odvážnější.

Postav se blízko stěny, tak 4 m a vyzvi svého koně tímto prostorem projít. Pro některé koně je již toto samo o sobě úzké! Připrav se nato takovémuto koni nabídnout prostor 6 mširoký! Zjisti, s jakou vzdáleností musíš začínat a prostor krok za krokem zužuj, zatímco kůň získává více a více důvěry v toto cvičení. Nakonec skončíte u cca 90 cm, což odpovídá asi šířce koňského zadku. Dbej na to, aby na konci uličky to bylo pro koně příjemné, aby měl vždy dostatečně dlouhé lano k běhu. Proto si koně otoč a nechej ho proběhnout v opačném směru. Nakonec si budeš určovat, zda tento prostor projde, prokluše nebo procválá.Když toto zvládnete, nebude napříště problém poslat koně do přívěsu, aniž bys musel jít před ním.

Jak dlouho se hra hraje?

Všechno je v pořádku, dokud cítíš, že jste s koněm v harmonii. Může to trvat 2 minuty nebo také 2 hodiny. Ale když si uděláš dostatek času k tomu všechno toto koně naučit, trojnásobně se ti to vrátí! Těchto sedm her ukáže zcela jasně každou slabinu a každé “já nechci” tvého koně. A stejně dobře je také odstraní, pokud je dostatečným způsobem budeš hrát, protože jsou klíčem k mírnějšímu, elegantnějšímu, odvážnějšímu, důvěřivějšímu a ochotnějšímu koni. Jezdec si udělá tolik času, kolik je třeba k výuce koně. Žádná krácení, žádné pomocné uzdy. Není to přirozené, je to pouhý důkaz postavení, které akceptuje sílu. Zatímco děláš pokroky v lepším a lepším chápání tvého koně, jeho myšlení a strategie vztahů, nalezneš odpovědi také na vlastní otázky tvé změny v přirozeného jezdce.

Příjemné a nepříjemné

Toto je nejvyšší motivace každého koně: mělo by to být příjemné

Musíš se naučit situaci ve správný moment zpříjemnit (a ve správný moment znepříjemnit). Dosáhneš tak toho, že pro tvého koně budou žádané věci snadné a nežádoucí věci nepříjemné. Důležité je tvé načasování! Čím dříve dáš koni najevo, že dělá všechno dobře, a čím dříve ho necháš pocítit, že se rozhodl pro něco nežádoucího, tím rychleji se to tvůj kůň naučí.