Nabídka služeb

Nabídka služeb  www.falada.cz tel.: 604653482

1 Vožení dětí na pony, 10 minut v provozních hodinách areálu dle kalendáře. 50,-/10min
2 Výcviková lekce s instruktorem western riding, hiporehabilitace, PPJ – pedagogicko-psychologické  ježdění (soubor her zaměřený na motivaci, důvěru, sed, uvolnění, rovnováhu, koordinaci). a) „longe line” b) „voltiž“, c) „round pen ofline“, d) „double longe“, e) „at liberty“. Sedlo western, anglie nebo madla. 100,- /10min

400,-/h

3 Výcviková lekce GWH, úvod do programu, vysvětlení, ukázky, nácvik, školní kůň a instruktor. 300,-/hod
4 Pony škola

Začínající děti od pěti do devíti let absolvují dvou hodinové skupinové lekce v pravidelné docházce pondělí, středa, pátek

Dle programu GWH získávají základní vědomosti a dovednosti v komunikaci s poníky ze země i sedla. Jeden rok (nepřerušené) pony školy nahrazuje vstupní kurz klubu.

Pony škola jedna lekce (na zvykání)
200,-
5 Pony škola jednou za týden (cca 8h/měsíc – 60Kč/h)
500,-/měsíc
6 Pony škola třikrát týdně

(cca 24h/měsíc – 40Kč/h)

1 000,-/měsíc
7 Předplacený 10-ti hodinový kurz GWH též jako vstupní kurz člena. 2 800,-
8 Předplacený 10-ti hodinový kurz GWH, skupinový nebo rodinný od 2 účastníků též jako vstupní kurz člena. 1 800,-/za kaž.účast.
9 Letní táborový intenzivní kurz GWH – natural horsemanship, westernové ježdění i parkur, pro začínající i pokročilé, děti a mládež se stravou a ubytováním dle propozic. cca 50 hodin/týden. Též jako vstupní kurz člena. Pro aktivní členy možno zdarma dle soutěže předáků GWH. Zkoušky instruktorů. Možná i účast s vlastním koněm (ad 18, 19, 21) 4 500,-/osobu/týden
10 Členský příspěvek. Podmínkou člensví je aktivní zapojení na klubových vzdělávacích, sportovních akcích, a brigádách, absolvování vstupního kurzu (ad 4 – 9). Akceptování vzdělávacího programu GWH. Pro členy klubu, užívání areálu, školních koní a výstroje, v provozních hodinách, zdarma dle stanov a klubových pravidel. (výchovně vzdělávací práce, péče o koně : trénink je v poměru 1:1) 1 000,-/měsíc
11 Nad standardní členství bez povinných brigád atd..   Užívání areálu a zázemí. Užívání jen vlastního vabavení a vlastního koně umístěného v hospodářství dle smlouvy. Možnost připlatit individuálně trenéra, zapůjčení klubového koně, vybavení a další služby dle ceníku.
 

1 000,-/měsíc

12 VIP šatna pronájem skříňky ( možné pro dvojici členů dle dohody) 100,-/měsíc
13 Rezervace konkrétního koně nebo výstroje, pro rekreační ježdění. Podmínkou je složení zkoušky GWH 1, členství ad 10 nebo ad 11. Na jednu lekci
100,-
14 Na den, akci
500,-
15 Pronájem koně –IDUIndividuální dlouhodobé užívání koně a výstroje pro sportovní účely. Podmínkou je složení zkoušky GWH 1, členství ad 10 nebo ad 11, pojištění odpovědnosti za škody, úhrada nákladů na chov ad 16 nebo ad 17. 3000,-/měsíc

Viz. aktuální nab.

16 Držení koně v hospodářství. Pro angažované, aktivní členy klubu ad. 10, po vykonání zkoušky GWH. Smlouva o reprezentaci a spolupráci v oblasti sportu. Soukromé koně až po 2 měsících základního výcviku koně a začlenění koně do stáda. Pro sportovní koně klubu v IDU dle smlouvy. Podmínkou je akceptování programu GWH a vlastní péče a trénink koně, nejméně čtyřikrát v týdnu účast na společných lekcích a brigádách. 2 000,-/měsíc

u pony a hříbat dohoda

17 Držení koně v hospodářství se základní péčí dle smlouvy Pro členy klubu ad. 11. V ceně záchovná dávka krmiv, užívání areálu k nekomerčním účelům tedy vlastnímu výcviku. Kování a veterinární péči účtujeme zvlášť. Možnost rozšíření služeb, o zvláštní péči, výcvik nebo kondiční trénink koně (ad.19) a výcvik jezdce (ad. 2–9), management koně ve sportu nebo reprodukci, komerční využití dle dohody, individuální ustájení v boxu s péčí a pohybováním. Od 3 500,-/měsíc
18 Umístění koně v hospodářství na jeden den během akcí. Ustájení v boxu, ohrada, pastvina, krmení. 120,- až 500/den
19 Základní nebo nápravný výcvik koně dle programu GWH, dle smlouvy. Trénink koně pro výkonnostní sport.

Coaching individuální trénování jezdecké dvojice. Jezdec s vlastním nebo pronajatým koněm. (Min.30h./měs.)

Od 4 000,-/měsíc
20 Kondiční trénink koně ustájeného dle smlouvy. 1000,-/měsíc
21 Přeprava koní. ( 1 – 4 ) 10 až 25,-Kč/Km
22 Coaching -Trenérská a manažerská činnost, poradenství a vedení ve sportu mládeže a dospělých.

Odpovědný dohled na akcích, závodech, kurzech (-čekání řidiče).

1000,-/den
23 Firemní párty (dětské dny), vožení na koních a pony, hry, táborák, rožnění, občerstvení. 1 500,- ?dohoda
24 Poznávací akce na ranči pro skupiny od 15 dětí, školy, školky, školní družiny. Ukázka výcviku, vožení na koních a pony, táborák. 50,-/osobu
25 Atrakce. Vožení dětí na akcích mimo areál klubu pět krát pony + vodič a doprovod. Přeprava 20,-Kč/Km. 1000,-/hod+přepr.
26 1 hodina vožení v areálu pro skupiny. 200,-/za kaž. koně,
27 Ubytování v kempu ve vlastním stanu, k dispozici je tee-pee, maringotka s kuchyňkou a přístřeškem pro stravování, ohniště, wc, umývárna, sprcha, zahradní bazén. Možnost kompenzace výpomocí na ranči. 100,-/osobu/noc