Letní tábor 2023

LETNÍ TÁBOR 2023

Dvacátý třetí  ročník jezdeckých kurzů

Game With Horses

KWJ FALADA Česká Lípa

Koudelka Josef, Česká Lípa, Lada, Dolní ul. 28, PSČ 47001; Mob.:604653482

E-mail: tabor@falada.cz        Web: www.falada.cz

Ke stažení propozice a přihláška: ldtpropozice.pdf, ldtpropozice.doc

Termíny:

    1. turnus Kurz GWH od 2. 7. do 9. 7. 2023 nástup i odjezd v 9 h          cena 6000,- Kč
    2. turnus Kurz GWH od 9. 7. do 16. 7. 2023  nástup i odjezd v 9 h          cena 6000,- Kč

Sloučení termínů možné. v sobotu vždy zkoušky GWH, v sobotu 1. 7. odjezd sportovní sekce na závody SeeSee Cup Ptýrov.

Tábor je určen pro začínající i pokročilé, především dětem a mládeži od 9 do 18 let. Osoby starší 18 let se mohou kurzu zúčastnit po dohodě, s ohledem na táborový režim, např. rodiče s dětmi. Ubytování je v areálu klubu ve stanech s podsadou vždy pro dvě osoby. Stravování v areálu, 5 x denně, včetně pit. režimu. Klub má k dispozici provozně praktický, účelně vybavený a dobře situovaný areál, 24 koní a pony z vlastního chovného a výcvikového programu GWH, prověřených mnoha lety školního výcviku a sportovní činností klubu. Náplní kurzu je efektivní výchova a výcvik. Od základní ovladatelnosti na jedné lonži – známých sedm her PNH, práce na dvou lonžích, obsedání, přiježďování po hry v harmonii a ve volnosti. Od svezení s vodičem, přes voltiž k rovnováze a uvolnění. Obsedání a přiježďování koní. Drezúrní a atletický trénink. Základy westernového ježdění. Výcvik sportovních koní. Příprava na jezdeckou licenci. Závodní strategie sportovních jezdců. Chov a péče o koně, první pomoc a veterinářství. Výchova morálně volních vlastností odpovědného jezdce a chovatele. Výklad některých lekcí je k dispozici na webu. Všechny společné lekce jsou provázeny poutavým výkladem. V nácviku postupuje každý individuálně, v průběhu se vytvářejí skupiny podle schopností a zájmů. Účastníci více turnusů absolvují postupně i vyšší úroveň. Střídají se dvouhodinové lekce cvičení koně ze země s lekcemi jezdeckými, s ohledem na fyzickou odolnost a zájem frekventantů čtyři dvouhodinové lekce denně. Pokročilí jezdci a instruktoři absolvují sportovně zaměřené lekce, zároveň inspirují začínající a v některých lekcích pomáhají s výcvikem. Dle zájmu možno zařadit relaxačně, míčové hry, koupání, táborový oheň, výlet do přírody s koňmi, plavení koní, video ukázky ze soutěží a kurzů. A na závěr dobrovolná prověrka získaných dovedností – možnost složení zkoušky GWH a také modelové závody.

Autor programu GWH Josef Koudelka byl od počátku inspirován tréninkovými metodami natural-horseman-shipu (Pat Parelli, Monty Roberts, John Lyons, Francois Pignon, David Lichman), také současnými nejuznávanějšími trenéry western ridingu (Chuck Klipfel, Teri Lee Sapergia). Podporován vlastní rodinou uplatňuje osobní filosofii výchovy i výcviku formou hry – Game. Zdrojem zkušeností je více než dvacetiletá praxe ve výchově mládeže v zájmové činnosti, vlastní chov a sportovní činnost. Osobní prioritou je bezpečí, pohoda, vzdělávání, sportovní úspěchy žáků a kodex Fair Play. Klub má již na kontě více než dva tisíce úspěšných startů v soutěžích drezůra, parkur a western riding až po Mistrovství Republiky WRC, ČJF, více než sto vycvičených koní pro hobby sport a pracovní využití, jezdeckých i tažných. Univerzálně sportovně připravované koně GWH jsou úspěšné ne jen v technických Westernových All Around disciplínách, hunter a anglických ale i v nejtěžších soutěžích Military, Croscountry, Working Equitation, Extréme Trail, Trail Challenge, Western riding a Superhorse, Reining. Již v několika ročnících Českých Šampionátů SeeSee Cup, Wonted Ranch Hobby Series dosahuje mládež tradičně na koních Josefa Koudelky nejvyšší ocenění.  Nejcennější vlastností koní GWH je spolehlivost a vhodnost pro školní výcvik mládeže. Více než dvacetiletá praxe prokázala významný vliv programu GWH na minimalizaci rizik a úrazovosti. Programem GWH již prošlo hodně přes tisíc frekventantů, někteří již přešli do profesionální instruktorské činnosti a sportu. Cíle výchovného programu jsou vzdělaný a odpovědný jezdec, chovatel se schopností své znalosti předávat. Vzdělávací program GWH přispěl významnou mírou k rozvoji sportovního westernového ježdění a Natural Horseman-shipu v ČR. Plodnou externí spoluprací byl krom jiných např. výcvik koní i jezdců pro stáj Liptonpony Stříbro (Lipton Samba, Stárlet, Komtesa, Leonardo, Lipton Sinaj Mistr ČR všestrannost, kůň roku 2016, jeho sestry jsou stále v našem klubu, …)

Účast s vlastním koněm je možná po dohodě a za dodržení veterinárních podmínek s příplatkem 500,-Kč/den. Účastník odpovídá za svého koně a své věci, prochází společně se svým koněm výcvikovým programem, pod vedením a v případě potřeby pomáhá s výcvikem koně trenér. S ohledem na program je možné zajistit přepravu i vašich koní. Provozovatel odpovídá jen za škody s prokázaným zaviněním viz. pojištění OZŠ. Za úrazové pojištění nezletilých odpovídají rodiče. V nabídce farmy je i prodej sportovních, rekreačních koní, které je možné v průběhu kurzu důkladně poznat a prověřit. Účastníci si v kurzu střídají školní koně dle rozpisu trenéra. Pro pokročilé studenty GWH 1 možno též dohodnout rezervaci koně na celý kurz 2800,-Kč/týden. Pro zájemce o přípravu pro sport či jezdeckou licenci WRC je možné přizpůsobit program i mimo speciálně zaměřené termíny.

Návštěva rodičů v průběhu tábora je možná s ohledem na jeho program. Dopravu dítěte do místa konání si zajistí rodiče. Nebo dle dohody možné vyzvednutí na nádraží v ČL. Platba, při podání závazné přihlášky. Termín uzávěrky v den nástupu. Počet účastníků je limitován. Nebude-li se moci dítě zúčastnit, případně přeruší-li tábor, bude vrácena alikvotní část platby (500 Kč/den). V případě zrušení celého tábora z důvodu pořadatele bude vrácena platba v plné výši. Informace a tiskopisy přihlášek získáte na:     http://www.falada.cz

Doporučená výbava: spací pytel, polštářek, hrneček, baterka, plavky, pláštěnka, holínky, oblečení vhodné pro pobyt v přírodě, jízdu na koních a hry s koňmi, přilbička (možno i cyklistická), (možnost zakoupit v obchodu v areálu), hygienické potřeby, průkazku pojištěnce.

Vyplněný a podepsaný List účastníka – prohlášení rodičů o zdravotním stavu a bezinfekčnosti dítěte včetně prohlášení že účastník ani doprovázející osoby nejeví příznaky infekčního onemocnění a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním.