Letní tábor 2024

 

Dvacátý čtvrtý ročník jezdeckých kurzů

Game With Horses

KWJ FALADA Česká Lípa

Koudelka Josef, Česká Lípa, Lada, Dolní ul. 28, PSČ 47001; Mob.: 604 653 482

E-mail: tabor@falada.cz       Web: www.falada.cz   RANČ FALADA – oficiální skupina | Facebook

 

Termíny:

 1. Turnus od 29. 6. 2024 od 9 h do 6. 7. 2024 do 10 h         cena 6 000,- Kč
 2. Turnus od 6. 7. 2024 od 9 h do 13. 7. 2024 do 10h        cena 6 000,-Kč

Sloučení termínů možné. Nástup i odjezd 9 až 10 hodin dopoledne.

Tábor je určen pro začínající i pokročilé, především dětem a mládeži od 9 do 18 let. Osoby starší 18 let se mohou kurzu zúčastnit po dohodě, s ohledem na táborový režim, např. rodiče s dětmi. Ubytování je v areálu klubu ve stanech s podsadou vždy pro dvě osoby. Stravování v areálu, 5 x denně, včetně pitného režimu. Klub má k dispozici provozně praktický, účelně vybavený a dobře situovaný areál, 25 koní a pony z vlastního chovného a výcvikového programu GWH, prověřených mnoha lety školního výcviku a sportovní činností klubu. Náplní kurzu je efektivní výchova a výcvik. Od základní ovladatelnosti na jedné lonži – známých sedm her PNH, práce na dvou lonžích, obsedání, přiježďování po hry v harmonii a ve volnosti. Od svezení s vodičem, přes voltiž k rovnováze a uvolnění. Obsedání a přiježďování koní. Drezúrní a atletický trénink. Základy westernového ježdění. Výcvik sportovních koní. Příprava na jezdeckou licenci. Závodní strategie sportovních jezdců. Chov a péče o koně, první pomoc a veterinářství. Výchova morálně volních vlastností odpovědného jezdce a chovatele. Výklad některých lekcí je k dispozici na webu. Všechny společné lekce jsou provázeny poutavým výkladem. V nácviku postupuje každý individuálně, v průběhu se vytvářejí skupiny podle schopností a zájmů. Účastníci více turnusů absolvují postupně i vyšší úroveň. Střídají se dvouhodinové lekce cvičení koně ze země s lekcemi jezdeckými, s ohledem na fyzickou odolnost a zájem frekventantů čtyři dvouhodinové lekce denně. Pokročilí jezdci a instruktoři absolvují sportovně zaměřené lekce, zároveň inspirují začínající a v některých lekcích pomáhají s výcvikem. Dle zájmu možno zařadit relaxačně, míčové hry, koupání, táborový oheň, výlet do přírody s koňmi, plavení koní, video ukázky ze soutěží a kurzů. A na závěr dobrovolná prověrka získaných dovedností – možnost složení zkoušky GWH a také modelové závody.

Autor programu GWH Josef Koudelka byl od počátku inspirován tréninkovými metodami natural-horseman-shipu (Pat Parelli, Monty Roberts, John Lyons, Francois Pignon, David Lichman), také současnými nejuznávanějšími trenéry western ridingu (Chuck Klipfel, Teri Lee Sapergia). Podporován vlastní rodinou uplatňuje osobní filosofii výchovy i výcviku formou hry – Game. Zdrojem zkušeností je více než dvacetiletá praxe ve výchově mládeže v zájmové činnosti, vlastní chov a sportovní činnost. Osobní prioritou je bezpečí, pohoda, vzdělávání, sportovní úspěchy žáků a kodex Fair Play. Klub má již na kontě více než dva tisíce úspěšných startů v soutěžích drezůra, parkur a western riding až po Mistrovství Republiky WRC, ČJF, více než sto odchovaných a vycvičených koní pro hobby sport a pracovní využití, jezdeckých i tažných. Univerzálně sportovně připravované koně GWH jsou úspěšné, ne jen v technických Westernových All Around disciplínách, hunter a anglických ale i v nejtěžších soutěžích Military, Croscountry, Working Equitation, Extréme Trail, Trail Challenge, Western riding a Superhorse, Reining. Nejcennější vlastností koní GWH je spolehlivost a vhodnost pro školní výcvik mládeže.  Programem GWH již prošlo cca. Jeden tisíc frekventantů, někteří již přešli do profesionální instruktorské činnosti a sportu. Cíle výchovného programu jsou vzdělaný a odpovědný jezdec, chovatel se schopností své znalosti předávat dál. Školní koně v majetku Josefa Koudelky získali s členy klubu řadu mistrovských titulů a šampionů. Několik koní již úspěšně závodí s novými majiteli. Plodnou externí spoluprací byl krom mnoha rekreačních koní například výcvik koní i jezdců pro stáj Liptonpony Stříbro (Lipton Samba, Stárlet, Komtesa, Leonardo, Lipton Sinaj Mistr ČR všestrannost, Kůň Roku 2016, jeho matka Siesta H, i sestry jsou stále v našem klubu, …)

Účast s vlastním koněm je možná po dohodě a za dodržení veterinárních podmínek s příplatkem 400,-Kč/den. Účastník odpovídá za svého koně a své věci. S ohledem na program je možné zajistit přepravu i vašich koní. Provozovatel odpovídá jen za škody s prokázaným zaviněním viz. pojištění OZŠ. Za úrazové pojištění nezletilých odpovídají rodiče. V nabídce farmy je i prodej sportovních, rekreačních koní, které je možné v průběhu kurzu důkladně poznat a prověřit. Účastníci si v kurzu střídají školní koně dle rozpisu trenéra. Pro pokročilé studenty GWH 1 možno též dohodnout rezervaci koně na celý turnus kurzu 2800,-Kč/týden. Pro zájemce o přípravu pro sport či jezdeckou licenci WRC je možné přizpůsobit program i mimo specielně zaměřené termíny.

Návštěva rodičů v průběhu tábora je možná s ohledem na jeho program. Dopravu dítěte do místa konání si zajistí rodiče. Nebo dle dohody možné vyzvednutí na nádraží v ČL. Platba, při podání závazné přihlášky. Termín uzávěrky v den nástupu. Počet účastníků je limitován. Nebude-li se moci dítě zúčastnit, případně přeruší-li tábor, bude vrácena alikvotní část platby (500 Kč/den). V případě zrušení celého tábora z důvodu pořadatele bude vrácena platba v plné výši. Informace a tiskopisy přihlášek získáte na:     http://www.falada.cz nebo na RANČ FALADA – oficiální skupina | Facebook

Doporučená výbava: spací pytel, polštářek, hrneček, baterka, plavky, pláštěnka, holinky, oblečení vhodné pro pobyt v přírodě, jízdu na koních a hry s koňmi, přilbička (možno i cyklistická), hygienické potřeby, průkazku pojištěnce. Vyplněný a podepsaný List účastníka – prohlášení rodičů o zdravotním stavu a bezinfekčnosti dítěte.

 

LETNÍ TÁBOR Game with horses – Hra s koněm

Přihláška

Příjmení a jméno účastníka: …………………………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. na zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………..

Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………………………

Alergie na léky: …………………………………………………………………………………………………………

Zdravotní omezení: ……………………………………………………………………………………………………

Úroveň jezdeckých schopností: …………………………………………………………………………………….

Prohlášení zákonného zástupce

Prohlašuji tímto:

 • Že účastník – já nebo můj syn /dcera/ nemá žádné zdravotní omezení
 • že se účastník, po dobu pobytu v táboře bude podřizovat táborovému řádu a bude respektovat nařízení vedoucího
 • že je mi známo, že se budu /bude/ účastnit výcviku jízdy na koni, výuky péče o koně a dalších činností vyplývajících z programu tábora.
 • že po dobu pobytu v táboře mají účastníci z bezpečnostních a výchovných důvodů zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje případně jiné omamné látky zejména nikotinové a THC deriváty a nesmí tyto věci mít sebou.
 • že beru na vědomí, že provozovatel tábora nezodpovídá za škody či úraz způsobený účastníkem tábora sobě či jiné osobě.
 • že beru na vědomí, že účastník táborového kurzu není z titulu pobytu v táboře úrazově připojištěn.
 • že si děti plně odpovídají za své věci do tábora přinesené a není tudíž vhodné mít u sebe větší částky peněz, případně věci zbytečné, drahé, či nepotřebné.
 • že souhlasím s multimediálním záznamem a propagací táborové činnosti dle programu, registrací a nakládáním s osobními údaji zde uvedenými pro účely letního tábora.
 • rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí lékaře v souladu se zákonem č. 20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu a ve znění pozdějších předpisů. V případě nadstandardních řešení ošetření, léků a léčebných postupů, hradí doplatky rodiče.

Přihlašuji /sebe / dítě na tábor v termínu…….………………………………………………………………………..

Poznámka způsob dopravy……..……………………………………………………………………………………………

Podpis účastníka: …………………………… Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………………

Způsob platby označte:

-Převodem na účet. Po potvrzení registrace přihlášky. Platbu možno poslat na účet číslo 0991514319/0800 . Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo zákonného zástupce: ……………………… ………….. a do zprávy jméno účastníka.

-Platbu možno provést fakturou z fondu ( FKSP ) zaměstnavatele rodičů, fakturu zašleme na základě objednávky zaměstnavatele.

-Hotově na místě při předběžné návštěvě areálu.

 

Tuto přihlášku zašlete na E-mail:tabor@falada.cz

nebo poštou na adresu odpovědného vedoucího: Koudelka Josef, Lada, Dolní ul. 28, 47001 Česká Lípa

 

LETNÍ TÁBOR Game with horses – Hra s koněm

List účastníka

Příjmení a jméno účastníka /dítěte/ :……………………………………………………………………………………………………..

Datum narození : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa rodičů : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefonické spojení : …………………………………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Alergie na léky :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zdravotní omezení : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Úroveň jezdeckých schopností : ……………………………………………………………………………………………………………

Prohlášení zákonného zástupce

Prohlašuji tímto:

 • že účastník syn /dcera/, se po dobu pobytu v táboře bude podřizovat táborovému řádu a bude respektovat nařízení vedoucího.
 • že je mi známo, že se bude účastnit výcviku jízdy na koni, výuky péče o koně a dalších činností vyplývajících z programu tábora.
 • že po dobu pobytu v táboře mají účastníci z bezpečnostních a výchovných důvodů zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje případně jiné omamné látky zejména nikotinové a THC deriváty a nesmí tyto věci mít sebou.
 • že beru na vědomí, že provozovatel tábora nezodpovídá za škody či úraz způsobený účastníkem tábora sobě či jiné osobě
 • že beru na vědomí, že účastník táborového kurzu není z titulu pobytu v táboře úrazově připojištěn.
 • že si děti plně odpovídají za své věci do tábora přinesené a není tudíž vhodné mít u sebe větší částky peněz, případně věci zbytečné, drahé, či nepotřebné.
 • že souhlasím s multimediálním záznamem a propagací táborové činnosti dle programu, registrací a nakládáním s osobními údaji zde uvedenými pro účely letního tábora.
 • že rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí lékaře v souladu se zákonem č. 20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu a ve znění pozdějších předpisů. V případě nadstandardních řešení ošetření, léků a léčebných postupů, hradí doplatky rodiče.
 • že účastník nemá žádné zdravotní omezení, nebyla mu nařízena změna režimu, nemá známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, vyrážka a p.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. V průběhu posledních dvou dnů nepřišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnými chorobami, včetně Covid 19.

Přihlašuji dítě na tábor v termínu: …………………………………………………………………………………………..

Způsob dopravy a předání dítěte po ukončení tábora: ..…………………………………………………………….

 

Podpis účastníka: ………………………..….. Podpis zákonného zástupce dítěte: …….…………………………

 

Tento list účastníka předají rodiče vyplněný a podepsaný při nástupu dítěte do tábora, společně s kopií průkazky zdravotního pojištění.

 

REGISTRACE KONĚ

Koně provází průkaz koně: (potvrzené očkování proti chřipce (a herpes virům-doporučené), vyšetření na inf. anemii dle veterinárních podmínek pro přesuny koní pro daný rok)

Na: Kurz GWH (dle propozic www.falada.cz )

Termín:

Jméno účastníka kurzu: (zástupce majitele koně během kurzu)

Majitel koně: ( jméno, adresa a jeho souhlas, ev. zák. zástupce)

 

Jméno koně:

Datum narození koně:

Pohlaví koně:

Plemeno: (typ)

Barva:

Původ (po matce):

Původ (po otci):

Čip: (registrační číslo)

Registrace: (WRC, ČJF, …..)

Dosažená úroveň výcviku-způsobilost: (horse eligibility)

Kariera: (počet startů v A, B, C)

 

 

Poznámka:

 

 

 

V………………………. Dne………………………. Podpis………………………………