O nás

V KWJ FALADA působí přes deset instruktorů celoročně včetně letního soustředění. Celý tábor se odehrává v pohodové a přátelské atmosféře. Celý den učíme frekventanty základy programu GWH a v podvečer trénujeme naše sportovní koně na závody WRC. I večerní tréninky jsou doprovázeny odborným výkladem ukázkami s demonstrováním tréninkových postupů, takže jsou pro všechny zúčastněné zajímavé a poučné. V těchto lekcích western ridingu se zapojují i pokročilé frekventantky. V každém z turnusů bývá různorodá skladba frekventantů na různé úrovni výcviku, kteří se vzájemně ochotně doplňují a pomáhají si. Již po dvanácté se sjedou zájemci o rozšíření svých znalostí z odlehlých koutů Čech i Moravy. V kolektivu se respondenti učí toleranci a předáváním zkušeností mladším, si sami rovnají a zdokonalují své znalosti. Celý program je především o výchově instruktorů od základů až po sport nebo trenérskou práci. Současně jsme přijali do tréninku několik soukromých koní klientů, kteří putují za programem GWH i přes půl republiky. Tradičně k nám vozí klienti i lidmi pokažené koně, které si našli nějaký způsob obrany proti neodbornému zacházení, díky kterému se stali neovladatelní nebo i nebezpeční. Práce se zelenými (nevycvičenými) koňmi je již tradiční poučnou ukázkou v průběhu letních kurzů a zároveň důkazem a demonstrováním efektivity výcvikového programu GWH. Často se v odborných časopisech objevují zprávy o úspěších koní, které prošli naším výcvikovým programem který je však ve výčtu kariery již takřka opomenut. Současně však nemalý význam má i zdárný výcvik koní pro rekreační ježdění.

V ČR působí již padesát instruktorů programu GWH vyškolených a přezkoušených během kurzů v KWJ FALADA. Převážně děvčata působí jako instruktorky na táborech turistických jízdárnách v hipoturistice v koňských útulcích nebo sportovních stájích. Cestovní kanceláře z ČR organizují poznávací zájezdy s návštěvou našeho areálu s ukázkou tréninkových metod a možností svezení na klubových koních.

V této i v minulé závodní sezóně se potvrdila universálnost a kvalita programu GWH, členky klubu westernového ježdění KWJ FALADA sbíraly úspěchy i v parkúru ale hlavně na kolbištích westernových. V rodeovém coralu v hobby hrách i JUJU se učí vypořádat s trémou, seznamují mladé koně s cizím prostředím, nejvíce však vynikne kvalitní přiježděnost a dorozumění s koněm v technických disciplínách Western riding clubu WRC ČR.

Na červnových závodech v Bousově jsme premiérově odzkoušeli nový přepravník a vyrazili v šesti soutěžících, se třemi koňmi, z dvaceti startů našeho klubu jsme byli dekorovaní šestnáctkrát a z toho sedmkrát první, dvě dvojice byli vyhodnocení jako šampion závodů Edie s Kat. Koudelkovou v kategorii D a Bernee s Kat. Mackovčinovou v kategorii C. V roce 2009 na květnových závodech v Židovicích startovala tři děvčata za KWJ FALADA jedenáctkrát byla dekorována z toho čtyřikrát obsadila místo první.

Na srpnových WRC závodech v Židovicích startovalo za KWJ FALADA již devět jezdců všichni se umísťovali na dekorovaných místech v all around disciplínách získali tedy celkem dvacet jedna mašlí z toho čtyřikrát místo první. Střídali se na čtyřech klubových koních v majetku pana Josefa Koudelky.

I pro rekreační jezdce je zajisté porozumění velkým přínosem často se totiž začínající stávají obětí spekulativních praktik a kupují nemocné nebo těžko jezditelné koně, dokonce i s přiježděným koněm se snadno jezdci dostávají do konfliktu, když nerozumí výcviku koně. I v Čechách velmi vzkvétá business vrcholových tréninkových center, ve kterých vycvičí koně do sportu často krutými i nelegálními metodami po té prodávají zájemcům bez vysvětlení systému výcviku. Jezdce naučí pouze ovládání vycvičeného koně. Ten se tak stává trvale závislým na opravování koně profesionálem. Který využívá k tréninku metody pomůcky a prostory které jsou pro amatéry nedostupné. Laik snadno přehlédne stopy trýznění na koni, jakými jsou jizvy na jazyku a v koutcích huby, neurotické pohyby brady nebo hlavy koně, lekavost bez podnětu a dalších. Bez důležitých základních poznatků jezdci řeší nedorozumění a strach koně zbytečným a neúměrným násilím. Velmi rozšířené tradiční krocení koní silou produkuje hodně „odpadu“ tedy pokažených koní a frustrovaných jezdců. Často dochází i ke zranění jezdce nebo koně v důsledku obraných reflexů koně. Vyhrocení neúspěchu ve výcviku ať už rekreačních nebo sportovních koní teprve přivádí lidi k zamyšlení a hledání řešení. V programu Game With Horses se však postupuje od základů porozumění psychice koně, systému výcviku, technického řešení komunikace s koněm ze země a po té teprve ze sedla. Každoročně se na nás obrací desítky majitelů s žádostí o pomoc. Řešení nabízíme však vždy jen majitelům ochotným pracovat především na sobě. S předáním koně do výcviku je nutné seznámit i majitele s výcvikovým programem. Zřídka se může objevit i fyzická příčina odporu koně v důsledku zranění, onemocnění nebo nevhodných pomůcek, daleko častěji je však problematické chování koní důsledkem neodborného přístupu. Je na nejvýš vhodné aby jezdec prošel všemi lekcemi programu teprve tak dosáhne kurz efektivity. Po základním výcviku je další trénink koně samozřejmě nezbytným pokračováním, bez kterého by nastal útlum. Nabídka služeb je uzpůsobena pro stálé zájemce z okolí, diferencována dle jejich možností a také pro vzdálenější frekventanty z celé ČR. Pro úplné laiky a turisty nabízíme svezení na koních vedených našimi asistenty, nebo úvodní lekci seznamující s průřezem výcvikového programu a současným základním nácvikem zaměřeným na získání důvěry a uvolnění. Po této úvodní lekci se klient rozhodne, zda chce vstoupit do výcvikového programu GWH.

KWJ FALADA pamatuje i na nejmenší, pro děti od cca pěti let je organizován výcvik v odpolední Pony škole. I mladší děti se mohou povozit za přítomnosti rodičů na ponících Pony školy. Děti někdy navštěvují areál v doprovodu pedagogů ve větších skupinách na takzvané poznávací akce, po kterých často projeví zájem se zapojit do pravidelného skupinového výcviku Pony školičky. Výcvikový program GWH je efektivní i ve výcviku velmi malých dětí, které se učí základům komunikace se Shetlandskými poníky. Pod vedením trpělivé instruktorky a s pomocí asistentek procházejí výcvikovým programem dle individuálních schopností. Roční či delší zapojení v Pony škole nahrazuje vstupní kurz člena klubu. Díky velmi raným začátkům a citlivému a hravému přístupu dosahují děti dobrých výsledků v samostatném ovládání poníků již v předškolním věku. Získávají tak skvělé předpoklady pro rozvoj sportovního ježdění.

Pony škola má dva tříměsíční základní kurzy za rok. Jarní duben, květen, červen. Podzimní září, říjen, listopad. O prázdninách probíhá táborový kurz v týdenních turnusech. V zimním období prosinec, leden, únor, je výcvik zaměřen na opakování a procvičování pro nováčky je možno domluvit individuální kurz dle nabídky služeb. Po absolvování vstupního kurzu jsou děti zařazováni do tréninkových skupin rozvržených v průběhu celého týdne. Po zhruba jednom roce výcviku v klubu ve věku nad deset let se mohou účastnit zkoušek GWH dle vzdělávacího programu po úspěšném složení již mohou trénovat samostatně dle pokynů trenéra nebo instruktora, reprezentovat klub na soutěžích pomáhat s výcvikem ….podílet se na manažerské práci a vedení klubu. Soutěž Ranking mambership je motivující nástroj ve výchově k odpovědnosti, trpělivosti, a dalších morálně volních vlastností. Všeobecně je bohužel nejvíce rozšířený názor, že v jezdectví je nejdůležitější umět na koni sedět, mnoho konvenčních kurzů je tak zaměřeno na sed a koně používají respondenti jen jako učební pomůcku jako by to byl stroj. Jenže na koně působí každý, kdo sním, přijde třeba jen na chvíli do styku, buď ho učí dobré věci, nebo ty špatné. Proto je základem v našem programu především porozumění systému výcviku. Dlouhodobou praxí jsme prokázali efektivitu programu pro různé skupiny lidí a typy koní pro jakákoli jezdecká i pracovní odvětví. GWH je zároveň jakousi průpravou na držení vlastního koně, znalosti jsou rozvíjeny všeobecně z oblasti hipologie, první pomoci, dopravní výchovy, ekonomiky a managementu, coachingu. Jezdecký areál na Ladech využívají k výuce a odborné praxi i střední školy a učiliště. Zatím nejširší spolupráce je se Zemědělskou školou v České Lípě.

Pro pokročilé je v nabídce služeb možnost rezervace koně na konkrétní lekci nebo pronájem koně ke sportovním účelům, klub má nyní k dispozici třicet koní a pony z chovu rodiny Koudelkových, v průběhu kurzu si klient může v případě zájmu koně vybrat a důkladně prověřit před případným odkoupením. Ani prodejem koně kontinuita s klientem z pravidla nekončí. Postupně se tak vytváří široká skupina lidí praktikujících výcvikový program GWH různě v ČR. Další v nabídce je coaching soutěžních jezdců, spojený s přepravou koní na závody, pro tento účel má klub k dispozici přepravník na čtyři koně. Také ustájení a výcvik soukromých koní management koní v reprodukci tedy péče o chovnou klisnu včetně porodů, nebo zajištění chovu plemenného hřebce. Samotné ustájení soukromých koní pro cizí tedy nečleny klubu v současné době z kapacitních důvodů klub nenabízí. Přednost dostávají klienti kteří potřebují naší pomoc s výcvikem svého koně. Do provozu nepřijímáme cizí koně vůbec neboť klub disponuje dostatečným počtem spolehlivých a velmi dobře přiježděných koní z vlastního chovu. V budoucnu budeme muset nejspíš počet koní redukovat z důvodu kapacity areálu, která je omezená v důsledku rozrůstající se výstavby rodinných domků v katastru Lada. Zemědělská výroba a chov je postupně vytlačován i nově vznikajícím Územním plánem města. Na žádost majitele je zapracována změna využití pozemků pro účel vybudování důstojnějšího a lépe vybaveného jezdeckého areálu s halou, umístěného stále ještě v dosahu města tak aby mohli především děti docházet každodenně na výcvik.

Výcvik se vždy přizpůsobuje schopnostem a úrovni výcviku účastníků kurzu. Lekce mají společný úvod a poté jsou děti rozděleny do skupin dle věku a zkušeností. Malé děti pracují s poníky. Zpočátku ve dvojicich. V naší Ponyškole začínají děti už od pětilet. Josef Koudelka