Soustředění mládeže

Letní soustředění mládeže WRC

se závody typu D veřejný trénink pro začínající i pokročilé soutěžící jezdce. Pořádá, pro podporu rozvoje westernového sportu v české oblasti, Sekce WRC KWJ FALADA v České Lípě Po 12 úspěšných ročnících letních výcvikových kurzů GWH pro mládež v areálu FALADA, zaměřených kromě přirozené komunikace též na přiježdění koní pro westernové disciplíny a nácvik westernových manévrů. Naváže v letošním IV. turnusu vzdělávací akce s externím trenérem, závodní strategii, především pro mladé jezdce s vlastním koněm nebo školním koněm KWJ FALADA. Účast není limitována věkem účastníka. Témata kurzu se časově i obsahově přizpůsobí potřebám účastníků. Táborový režim pro mládež včetně užívání školních koní, ubytování, stravy i pedagogického dohledu. Členství ve WRC je možné vyřídit prostřednictvím sekce před soustředěním, je nutné v případě složení licence WRC.

Organizační skupina: sekce WRC KWJ FALADA předák Josef Koudelka

Probíhá jednání o spolupráci s SPK a prezídiem WRC ČR, profesionálními trenéry WRC, sponzory a MÚ Česká Lípa, případný sponzoring se promítne ve snížení ceny za soustředění a na motivačních podnětech účastníků soustředění.

Školící rozhodčí: Petra Šotkovská (20. 7. – 21. 7.? v jednání dle počtu účastníků)

Termín: 20. 7. – 27.7 2013    (sedmidenní)

Cena:   2700,-Kč dotovaná cena pro člena WRC z kategorie mládeže i s koněm,

3 500,-Kč pro ostatní, 1 400,- příplatek za účast s vlastním koněm, výcvik včetně ustájení, dle platných veterinárních podmínek svodu + (kůň musí být v imunitě proti RPK)

Uzávěrka přihlášek je: 18. 7. 2013

Prezentace: 20. 7. 2013 v 8-10h

Způsob platby: Namístě při prezentaci. Počet účastníků je limitován. Přeruší-li účastník soustředění, bude mu vrácena alikvotní část platby.

 

Podmínky účasti: kompletní westernový oděv dle pravidel WRC + jezdecká přilba. Doporučená výbava: spací pytel, polštářek, hrneček, baterka, plavky, pláštěnka, holínky, oblečení vhodné pro pobyt v přírodě, hygienické potřeby, průkazku pojištěnce. Prohlášení rodičů o zdravotním stavu a bezinfekčnosti dítěte – list účastníka.

 

Témata soustředění:

  • Výklad pravidel WRC (jako příprava na licenci a také pro pokročilé, možnost konzultace nejasností, bodování, scoresheety, aktuální trendy a změny ve stylu provedení a hodnocení jednotlivých disciplín …).
  • Veřejný trénink mládeže moderovaný slovním hodnocením kvalifikovaného rozhodčího s možností rozboru hodnocení, konzultace po disciplíně a menšího či většího školení jezdců s rozhodčím. Kvalifikovaně moderovaný trénink závodní strategie je inspirující nejen pro začínající jezdce. Jezdci s vyšší úrovní mohou být, ne jen konkurencí, ale v takto pojatém tréninku i inspirací pro začínající jezdce a současně vylepšit své vlastní předvedení. Účast otevřená pro všechny jezdce WRC na všech úrovních z třídy mládeže. Se svými soutěžními koňmi nebo školními koňmi KWJ FALADA. Počet účastníků je limitován.
  • Výklad a nácvik výcvikového programu pro westernové all round koně všech úrovní.
  • Individuální řešení problémů, tréninkových chyb a chyb v předvedení.
  • Individuální příprava na závody Western Games FALADA.
  • Seznámení s pravidly soutěží GWH.
  • Navázání na předcházející kurzy GWH i ostatní tréninkové programy.