Pravidla soutěží GWH

Game With Horse Competition Rules

Schválená úprava VH KWJ FALADA 2012
Předložil Josef Koudelka autor

 

GWH – Game With Horse

Hra s koněm. Výcvikový program postavený na metodách přirozené komunikace a hravé formě učení. Bližší informace na webu a na dotaz. Jakékoli zacházení působící koni bolest nebo stres je nepřípustné a vede k diskvalifikaci.

Soutěžní třídy dle GWH Competition Rules – Pravidla soutěží Game With Horse

Game – hry jsou vypsány jako motivační a náborové soutěže pro pobavení soutěžících i diváků. Hry se shodným názvem mají i shodná pravidla s pravidly soutěží WRC. Odchylky od těchto pravidel jsou zmíněny níže.
Oděv westernový praktický s ohledem na počasí (košile, bundy, kabáty do deště, šňůrka u klobouku). Výstroj koně povolená provazová ohlávka, jedna otěž, dvoj otěž, nákrčák, at liberty, of-line.

Super – Ve třídě “Super open” se mohou účastnit pony a koně v pokročilém výcviku. V kategorii Super mohou startovat jezdci i koně působící v profesionálním a výkonnostním sportu. Bez ohledu na členství a licence.

Basic – Předvádějící a doprovod bez ohledu na členství a profesionalitu.(může být rozděleno na Basic foal a Basic child)

Basic foal – se mohou účastnit hříbata, mladé pony a koně se základní ovladatelností na ohlávce.

Basic child – děti od šesti let na spolehlivých, školních pony, koních. Povolená asistence jednoho coach, instruktora na kolbišti, ve funkci doprovodu nebo vodiče.

Hobby – Hobby se mohou účastnit jezdci odpovídajících schopností se znalostí všeobecných pravidel a příslušných pravidel disciplíny. Bez ohledu na členství. Soutěžící v třídě hobby prezentuje volnočasový zájmový převážně vlastní nebo týmový výcvik koně. Střídání soutěžících na koni je povoleno i v rámci jedné disciplíny, kromě společně předváděných.

Ve třídě hobby nesmí soutěžit osoba, která trénuje koně nebo osoby za peněžitou odměnu. Ve třídě hobby nesmí soutěžit kůň, který byl do výkonnostního sportu natrénován nebo předváděn jinou osobou trénující za peněžitou odměnu -profesionálem.

Disciplíny GWH

Povolená výstroj koně po vstupu do kolbiště: a), b), c)-jsou hodnoceny stejně – bezpečnostní jistota

a) ve volnosti
b) odložená otěž na krku koně
c) odložený nákrčák
d) provazová ohlávka dvě otěže
e) bosal
f) uzdečka + Snaffle bit – stihlo
g) bit – páka

Sedlo volitelně. Nasednutí s pomocí povoleno. Oděv praktický. U dvojice má být zřejmý partnerský vztah s koněm, založený na důvěře, přátelství a respektu. V patternu je určeno sesednutí či nasednutí i požadovaný způsob provedení úkolu. Případné dotazy k patternu je možné předat TD před zahájením soutěže

Pro každý z úkolů je jen jeden pokus, bodové hodnocení 0–10bodů za každý úkol

Dokonalé provedení bez použití otěže, znatelných pobídek je deset bodů.
Bezchybné provedení bez použití otěže, výrazných pobídek je devět bodů.
Bezchybné provedení s použitím otěže-ohlávky, znatelnými pobídkami je osm bodů.
Bezchybné provedení s použitím uzdečky, znatelnými pobídkami je sedm bodů.
Jedna opravená chyba šest bodů.
Provedení s častými chybami pět bodů.
Provedení s opakováním chyb ale schopností dokončit čtyři body.
Provedení pouze poloviny úkolu tři body.
Provedení pouze části úkolu dva body.
Snaha alespoň opravit koně ale úkol neproveden jeden bod.
Neschopnost provést úkol nebo vynechání úkolu nula bodů.

 

Kůň musí projít na počátku závodů Basic Eligibility Horses – základní způsobilost koně. Cílem je zajištění bezpečí a pohody účastníků závodů, seznámení koně s prostředím, prezentace a prověření koní, exhibice týmů. Pořadí předváděných koní je seskupeno po týmech. Předvádějící nastoupí ve stylovém ústroji-westernovém nebo honebním a nebo ve stejnokroji chovatelského svazu, ranče či klubu. V předepsané úloze předvede ovladatelnost koně na ruce. Způsobilost posuzuje rozhodčím určený kvalifikovaný funkcionář, rozhodčí, technický delegát, ringsteward a showmanager, veterinář. Rozhodčí může povolit opravný pokus. Pokud je kůň přihlášen do třídy mládeže, má být předveden účastníkem z třídy mládeže. Moderátor představí dvojici nebo tým (jezdce, coache, majitelé, sponzory) ev. upozorní na nabídku, dle schválených pokynů pro moderátora. Moderátor také oznámí rozhodnutí komise. O způsobilosti koně vystaví pořadatel graficky zpracovaný certifikát s výsledky závodů a fotografií.
 

 

Basic Game With Foal

– hra s hříbětem Laterální lonžování dle programu sedmi her Level 1 Partnership – PřátelstvíSoučasné vystoupení jednoho až deseti startujících, dle uvážení rozhodčího. Soutěžící kreativně vyuívají předváděcí prostor, překážky a pomůcky rozmístěné v jízdárně dle paternu.
Při hodnocení 60 a více bodů splní hříbě zkoušku GWH Foal

Level 1 On Line – Na vodítku

Ohlávka, 12´ lano, Carrot Stick, Savvy String

OL1. Hraj hru # 1 Friendly Game (přátelskou hru), nezapomeň použít i hůlku
OL2. Hraj hru # 2 Porcupine Game (dikobrazí hru) a ukaž couvání jakož i ustupování okolo zádi a okolo předku na obě strany
OL3. Hraj hru # 3 Driving Game (řídící hru) a ukaž couvání jakož i ustupování okolo zádi a okolo předku na obě strany
OL4. Hraj hru # 4 Yo-Yo: ukaž 2 kompletní jo-jo
OL5. Hraj hru # 5 Circling Game : ukaž 2 kola na každou stranu a vezmi koně zpátky k sobě
OL6. Hraj hru #6 Stranovou hru (Sideways Game), použij nějaký plot a ukaž oba směry
OL7. Hraj hru #7 Stlačovací hru (Squeeze Game): ukaž obě strany a přes skok
OL8. Pošli koně pozpátku skrz branku
OL9. Utíkej se svým koněm dopředu, zastav a nech koně zacouvat, aniž by ses na něj podíval
OL10. Nalož koně do přívěsu, zatímco ty stojíš vedle přívěsu. Zavři dveře (rampu), počkej 10 vteřin, otevři dveře a koně vylož

 

Children Game With Horses

– děti si hrají s koňmi (děti do 10let s doprovodem / vodičem)Děti na spolehlivých, školních pony, koních. Povolená asistence jednoho coach nebo instruktora na kolbišti, ve funkci doprovodu nebo vodiče. Snaha je o ukázku samostatné práce dvojice dítě a kůň nebo ponny. Doprovod však může dle potřeby udělovat rady či pomáhat v provedení úkolů. Soutěž má předepsaný patern s částí ze země na vodítku a částí na koni. Hodnocení má především motivovat ke klidné, uvolněné, uvážlivé, citlivé a především bezpečné “práci” – hře s koněm.

Game Handy Horses

Hra na šikovného koně. Deset úkolů zaměřených na předvedení spolupráce a šikovnosti koně. Mezi úkoly patří ustupování do strany, couvání labyrintem, kavaletové řady v různých chodech, stání na místě, slalom, obraty…..

Game Boldly Horses

Hra na odvážného koně. Deset úkolů zaměřených na důvěru, respekt, odvahu koně. Mezi úkoly patří procházení, ustupování, couvání, mezi překážkami, nad a pod překážkami, pohybujícími se předměty například pláštěnka, plachta, třásně, míč, deštník, tunel, plasty, přenášené předměty, přepravník na koně, vodní příkop, lávka.

Masquerade Horsemanship

Úloha v maskách Tato soutěž je super otevřená pro jezdce a týmy všech stylů a vyznání. Skupinové a individuální předvedení jízdárenských figur a úlohy dle pokynů rozhodčího. Individuální a pleasure část odděleně. Druhou variantou je individuální předvedení vlastní sestavy na hudbu zatím co ostatní pracují na obvodu. Důležité je zaujmout stylem nebo kostýmem. Soutěžící zašle spolu s přihláškou svou skladbu v mp3 formátu nebo vybere ze seznamu po dohodě s moderátorem. Z důvodu bezpečnosti je při společném vystoupení doporučená minimální výstroj koně ohlávka a otěže. Rozhodčí může nechat rozdělit předvádění na menší skupiny např. mládež a dospělí. Tato Hodnocení rozhodčího jako u western horsemanship. A. soutěž má dvojí hodnocení. Cena diváků : diváci si vyberou svého favorita, kterému po ukončení disciplíny předají očíslovaný útržek své vstupenky, pořadí je určeno počtem získaných ústřižků každého soutěžícího . Dotace je deset procent ze vstupného + dar sponzora. Z nasbíraných ústřižků vítěze bude vylosován vítězný divák.

Game Postman

Hra na předání pošty. Týmová soutěž dvojic. “ Prokličkovat lesem, neohroženě vyměnit poštu přehozením přes řeku a kaňonem zpátky na základnu.“ Les i řeka je v aréně vyznačena kavaletami, kužely, plachtou. Posunutí nebo shození překážky je penalizováno 5trestnými vteřinami stejně jako pád pošty na zem. Spolehlivý kůň je v této hře výhodou. Stejně jako sehraná dvojice. Nedodržení trasy a neprovedení výměny pošty je of patern-0 skóre. Patern je vyvěšen neméně jednu hodinu před zahájením soutěže. Pošta je simulována volitelně basketbalovým míčem nebo skákacím balonem o průměru 60cm. Za doručení nadměrné zásilky-skákacího balonu je odečten od naměřeného času bonus 5vteřin. Vyzvednutí spadlé pošty je možné. Patern má dvě symetrické trasy. Za stylový stejnokroj dvojice bonus mínus dvě vteřiny. Časy obou pošťáků se sčítají, přičtou se penality, odečtou bonusy a vznikne výsledný čas. Soutěž může být dvoukolová, pak rozhoduje kratší čas.
 
 

Žebříček spolupracujících týmů, dále jen „ Ranking Teams ” ze závodů má za cíl podpořit kolektivní, “masový” rozvoj sportu. Motivovat trenéry i k působení v oblasti dobrovolné-hobby činnosti a ve sportu mládeže. Bodový systém. Na konto „ ranking teams“ jsou připisovány body podle tabulky, dle výsledků jednotlivých soutěžících kteří uvedli v přihlášce název svého týmu, jméno a souhlas coach či managera týmu, eventuelně registrační číslo coach, dále číslo registrace coachingové smlouvy. Započítávají se výsledky všech disciplín dvou denních závodů.
Vyhodnocen bude „ Champion Team“ nejlepší tým závodů a vyhlášeno pořadí týmů.

 

Tabulka přidělení bodů na konto Ranking Teams

 

 

 

 

Praktické dovednosti. Výchova, výcvik, trénink s pozitivním přístupem ke koni formou hry a zábavy.

Cílem není předvádět cirkusové show s nadrilovanými a tisíckrát opakovanými cviky. Cílem je cesta hraní a vzdělávání. Tedy předveď schopnost řešit problémy v klidu a s rozvahou, zapoj fantazii a užívej si čas strávený s koňmi i lidmi a tímto přístupem motivuj ostatní. Věnuj čas přiměřeně všem svým svěřencům a ne jenom tomu závodnímu. Možná budeš muset během nácviku u překážky mírně upravovat výšku nebo rozteč.

Vedení koně z koně – triada  jezdec sedí obkročmo na podsedním koni a v ruce vede náručního koně.

Praktická dovednost pro výchovu, výcvik, trénink, rehabilitaci nebo jen přemístění koně s nákladem nebo bez v jakémkoliv věku.

Nácvik ovladatelnosti náručního koně, ze sedla či hřbetu, podsedního koně.

Předpokladem je základní výchova koně ze země dle programu GWH či PNH, koně se musí vzájemně tolerovat. Ozkoušej Jojo a kruhovou hru s oběma koňmi najednou při tom ovládej každého zvlášť.

Kruhová hra z koně.

Pošli náručního koně na kruh kolem podsedního na obě strany v kroku, klusu a ve cvalu.

Předveď obrat ze cvalu.

Zastavení na kruhu a znovu v před, na stejnou stranu.

Sestup z koně třeba na sud nebo na zem a pošli oba koně za sebou na kruh.

Jojo.

Pomocí rozvlněného provazu zacouvej náručního koně samostatně a zařaď ho za podsedního.

Couvej v rovném směru s oběma koňmi vedle sebe současně.

Otoč podsedního koně pomocí řídící hry a postav ho čelem k podsednímu koni, poté ukaž couvání pomocí Jojo.

Pomocí hry Jojo v pohybu či na místě zařaď náručního koně za podsedního a projeď úzká místa mezi barely, kužely nebo kavalety.

Projeď slalom nebo labyrint, přejeď přes mostek nebo projeď zúženým prostorem s koňmi za sebou a kontroluj odstup. Po té převeď náručního koně zpět vedle podsedního.

Hra do stran

Udělej překrok s oběma koňmi na náruční stranu a na podsední stranu.

Udělej překrok z kruhu na náruční i podsední stranu.

 

 

 

Manévry.

Slalom mezi kužely, sudy nebo kavaletami.

Obrat triady ve čtverci z kavalet nebo sudů.

Změny chodů a zastavení ze všech chodů.

Projdi vrátka na deset způsobů. Couváním nebo popředu na levou i pravou ruku.

Odveď náručního koně do ohrádky, sundej ohlávku a odjeď vrátky na podsedním koni.

Přesedni na náručního koně rovnou bez sestoupení na zem (vyjma hříbat).

Nalož na náručního koně náklad, nebo greenhorna „ne jezdce“ jako pasažéra a používej koně jako soumara, packhorse – nákladního nebo náhradního koně se sedlem.

Vyšli náručního koně dopředu před podsedního mezi dva sudy a následuj ho za ním s podsedním koněm.

Ukaž vedení náručního koně po levé i po pravé straně v různých chodech a manévrech.

Nasaď nebo uprav náručnímu koní ohlávku, aniž by, jsi sesedal z podsedního koně.

Ukaž laterální lonžování náručního koně z podsedního koně.

Jeď v triadě Barrel Race, Pole Bending nebo Jumping, Horsemanship, Trail úlohu.