Nabídka služeb

Nabídka služeb  www.falada.cz tel.: 604653482

1Vožení dětí na pony, 15 minut v provozních hodinách areálu od14 – do18 h.50,-/15min
2Výcviková lekce s instruktorem western riding, hiporehabilitace, PPJ – pedagogicko-psychologické  ježdění (soubor her zaměřený na motivaci, důvěru, sed, uvolnění, rovnováhu, koordinaci). a) „longe line” b) „voltiž“, c) „round pen ofline“, d) „double longe“, e) „at liberty“. Sedlo western, anglie nebo madla.100,- /15min
3Výcviková lekce GWH, úvod do programu, vysvětlení a ukázky, školní kůň a instruktor.200,-/hod
4Pony škola

Začínající děti od pěti do devíti let absolvují dvou hodinové skupinové lekce v pravidelné docházce pondělí, středa, pátek

Dle programu GWH získávají základní vědomosti a dovednosti v komunikaci s poníky ze země i sedla. Jeden rok (nepřerušené) pony školy nahrazuje vstupní kurz klubu.

Pony škola jednou týdně dvou hodinová lekce300,-/měsíc
5Pony škola dvakrát týdně dvou hodinová lekce500,-/měsíc
6Pony škola třikrát týdně dvou hodinová lekce700,-/měsíc
7Předplacený 10-ti hodinový kurz GWH též jako vstupní kurz člena.1 800,-
8Předplacený 10-ti hodinový kurz GWH, skupinový nebo rodinný od 2 účastníků též jako vstupní kurz člena.1 500,-/za kaž.účast.
9Letní táborový intenzivní kurz GWH – natural horsemanship, westernové ježdění i parkur, pro začínající i pokročilé, děti a mládež se stravou a ubytováním dle propozic. cca 50 hodin/týden výcvik. Též jako vstupní kurz člena. Pro aktivní členy možno zdarma dle soutěže předáků GWH. Zkoušky instruktorů. Možná i účast s vlastním koněm (ad 18, 19, 21)3000,-/osobu/týden
10Členský příspěvek základní. Podmínkou je absolvování vstupního kurzu (ad 4 – 9) Pro členy klubu, užívání areálu, školních koní a výstroje, pravidelný společný výcvik v rámci lekcí zdarma dle stanov a klubových pravidel. Výchovně vzdělávací motivační program GWH. (Vých. vzděl. práce péče o koně : trénink = 1:1)500,-/měsíc
11Nad standardní členství bez povinných brigád atd..  Podmínkou je absolvování základního vstupního kurzu (ad 4 –  9). Užívání areálu, koní a výstroje zdarma dle stanov a klubových pravidel v rozsahu cca 10 až 20 hodin/měsíc. Možnost připlatit individuálně trenéra nebo zdarma společné plánované lekce s trenérem. 

1000,-/měsíc

12VIP šatna pronájem skříňky ( možné pro dvojici členů dle dohody)100,-/měsíc
13Rezervace koně včetně výstroje, pro rekreační ježdění. Podmínkou je složení zkoušky GWH 1, členství ad 10 nebo ad 11.Na jednu lekci za týden dle pravidelného rozpisu400,-/měsíc
14Na dvě lekce za týden dle pravidelného rozpisu800,-/měsíc
15Pronájem koně –IDUIndividuální dlouhodobé užívání koně a výstroje pro sportovní účely. Podmínkou je složení zkoušky GWH 1, členství ad 10 nebo ad 11, pojištění odpovědnosti za škody, úhrada nákladů na chov ad 16 nebo ad 17.3000,-/měsíc

Viz. aktuální nab.

16Pastevní odchov ve společné stáji s výběhem. Až po 2 měsících základního výcviku a začlenění koně do stáda. Pro sportovní koně v IDU dle smlouvy. Pro angažované, aktivní členy klubu po vykonání zkoušky GWH. Podmínkou je vlastní péče a trénink koně nejméně čtyřikrát v týdnu účast na společných lekcích a brigádách.2 000,-/měsíc

u pony a hříbat dohoda

17Ustájení v boxu se základní péčí dle smlouvy-včetně mestování, krmení, pohybování do výběhů, užívání areálu k nekomerčním účelům tedy vlastnímu výcviku. Kování a veterinární péči účtujeme zvlášť. Možnost rozšíření služeb, o zvláštní péči, výcvik nebo kondiční trénink koně (ad. 18,19) a výcvik jezdce (ad. 1–9), management koně ve sportu nebo reprodukci.Od 3 500,-/měsíc
18Ustájení koně, box, ohrada, pastvina, krmení, 1den.120,-/den
19Základní nebo nápravný výcvik koně dle programu GWH, dle smlouvy. Trénink koně pro výkonnostní sport.

Coaching individuální trénování jezdecké dvojice. Jezdec s vlastním nebo pronajatým koněm. (Min.30h./měs.)

Od 3 000,-/měsíc
20Kondiční trénink koně ustájeného dle smlouvy.1000,-/měsíc
21Přeprava koní. ( 1 – 4 )10 až 25,-Kč/Km
22Coaching -Trenérská a manažerská činnost, poradenství a vedení ve sportu mládeže a dospělých.

Odpovědný dohled na akcích, závodech, kurzech (-čekání řidiče).

1000,-/den
23Firemní párty (dětské dny), vožení na koních a pony, hry, táborák, rožnění, občerstvení.1 500,- ?dohoda
24Poznávací akce na ranči pro skupiny od 15 dětí, školy, školky, školní družiny. Ukázka výcviku, vožení na koních a pony, táborák.50,-/osobu
25Atrakce. Vožení dětí na akcích mimo areál klubu pět krát pony + vodič a doprovod. Přeprava 20,-Kč/Km.1000,-/hod+přepr.
261 hodina vožení v areálu pro skupiny.200,-/za kaž. koně,
27Ubytování v kempu ve vlastním stanu, k dispozici je tee-pee, maringotka s kuchyňkou a přístřeškem pro stravování, ohniště, wc, umývárna, sprcha, zahradní bazén. Možnost kompenzace výpomocí na ranči.100,-/osobu/noc