Letní tábor

LETNÍ TÁBOR 2019

Devatenáctý ročník jezdeckých kurzů

Game With Horses

KWJ FALADA Česká Lípa

Koudelka Josef, Česká Lípa, Lada, Dolní ul. 28, PSČ 47001; Mob.:604653482

E-mail: tabor@falada.cz        Web: www.falada.cz

 

Termíny:

1. turnus Kurz GWH           od 29. 6. do 6. 7.2019                        cena 4 000,- Kč

2. turnus Kurz GWH           od 6. 7. do 13. 7. 2019                        cena 4 000,-Kč

3. turnus Kurz GWH           od 13. 7. do 19. 7. 2019 do 18h             cena 4 000,- Kč

Sloučení termínů možné. Nástup i odjezd v sobotu mezi 9 a 10 hodinou dopoledne. (20. 7. v 6 h odjíždí sportovní sekce na závody, tábor pro ostatní končí v podvečer 19. 7.)

Tábor je určen pro začínající i pokročilé, především dětem a mládeži od 9 do 18 let. Osoby starší 18 let se mohou kurzu zúčastnit po dohodě, s ohledem na táborový režim, např. rodiče s dětmi. Ubytování je v areálu klubu ve stanech s podsadou vždy pro dvě osoby. Stravování v areálu, 5 x denně, včetně pit. režimu. Klub má k dispozici provozně praktický, účelně vybavený a dobře situovaný areál, 24 koní a pony z vlastního chovného a výcvikového programu GWH, prověřených mnoha lety školního výcviku a sportovní činností klubu. Náplní kurzu je efektivní výchova a výcvik. Od základní ovladatelnosti na jedné lonži – známých sedm her PNH, práce na dvou lonžích, obsedání, přiježďování po hry v harmonii a ve volnosti. Od svezení s vodičem, přes voltiž k rovnováze a uvolnění. Obsedání a přiježďování koní. Drezúrní a atletický trénink. Základy westernového ježdění. Výcvik sportovních koní. Příprava na jezdeckou licenci. Závodní strategie sportovních jezdců. Chov a péče o koně, první pomoc a veterinářství. Výchova morálně volních vlastností odpovědného jezdce a chovatele. Výklad některých lekcí je k dispozici na webu. Všechny společné lekce jsou provázeny poutavým výkladem. V nácviku postupuje každý individuálně, v průběhu se vytvářejí skupiny podle schopností a zájmů. Účastníci více turnusů absolvují postupně i vyšší úroveň. Střídají se dvouhodinové lekce cvičení koně ze země s lekcemi jezdeckými, s ohledem na fyzickou odolnost a zájem frekventantů čtyři dvouhodinové lekce denně. Pokročilí jezdci a instruktoři absolvují sportovně zaměřené lekce, zároveň inspirují začínající a v některých lekcích pomáhají s výcvikem. Dle zájmu možno zařadit relaxačně, míčové hry, koupání, táborový oheň, výlet do přírody s koňmi, plavení koní, video ukázky ze soutěží a kurzů. A na závěr dobrovolná prověrka získaných dovedností – možnost složení zkoušky GWH a také modelové závody.

Autor programu GWH Josef Koudelka byl od počátku inspirován tréninkovými metodami natural-horseman-shipu (Pat Parelli, Monty Roberts, John Lyons, Francois Pignon, David Lichman), také současnými nejuznávanějšími trenéry western ridingu (Chuck Klipfel, Teri Lee Sapergia). Podporován vlastní rodinou uplatňuje osobní filosofii výchovy i výcviku formou hry – Game. Zdrojem zkušeností je více než dvacetiletá praxe ve výchově mládeže v zájmové činnosti, vlastní chov a sportovní činnost. Klub má již na kontě více než pět set úspěšných startů v soutěžích drezůry, parkuru a western ridingu až po Mistrovství Republiky WRC, ČJF, více než sto vycvičených koní pro hobby sport a pracovní využití, jezdeckých i tažných. Univerzálně sportovně připravované koně GWH jsou úspěšné ne jen v technických Westernových All Around disciplínách, hunter a anglických ale i v nejtěžších soutěžích Military, Croscountry, Working Equitation, Extréme Trail, Trail Challenge, Western riding a Superhorse, Reining. Nejcennější vlastností koní GWH je spolehlivost a vhodnost pro školní výcvik mládeže.  Programem GWH již prošlo cca. šest set frekventantů, někteří již přešli do profesionální instruktorské činnosti a sportu. Cíle výchovného programu jsou vzdělaný a odpovědný jezdec, chovatel se schopností své znalosti předávat. Plodnou externí spoluprací byl krom jiných např. výcvik koní i jezdců pro stáj Liptonpony Stříbro (Lipton Samba, Stárlet, Komtesa, Leonardo, Lipton Sinaj Mistr ČR všestrannost, kůň roku 2016, jeho matka Siesta H, i sestry jsou stále v našem klubu, …)

Účast s vlastním koněm je možná po dohodě a za dodržení veterinárních podmínek s příplatkem 200,-Kč/den. Účastník odpovídá za svého koně a své věci. S ohledem na program je možné zajistit přepravu i vašich koní. Provozovatel odpovídá jen za škody s prokázaným zaviněním viz. pojištění OZŠ. Za úrazové pojištění nezletilých odpovídají rodiče. V nabídce farmy je i prodej sportovních, rekreačních koní, které je možné v průběhu kurzu důkladně poznat a prověřit. Účastníci si v kurzu střídají školní koně dle rozpisu trenéra. Pro pokročilé studenty GWH 1 možno též dohodnout rezervaci koně na celý kurz 200,-Kč/den. Pro zájemce o přípravu pro sport či jezdeckou licenci WRC je možné přizpůsobit program i mimo specielně zaměřené termíny.

Návštěva rodičů v průběhu tábora je možná s ohledem na jeho program. Dopravu dítěte do místa konání si zajistí rodiče. Nebo dle dohody možné vyzvednutí na nádraží v ČL. Platba předem, při podání závazné přihlášky. Termín  uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2019. Počet účastníků je limitován. Nebude-li se moci dítě zúčastnit, případně přeruší-li tábor, bude vrácena alikvotní část platby (550 Kč/den). Informace a tiskopisy přihlášek získáte na:

               
              

Doporučená výbava: spací pytel, polštářek, hrneček, baterka, plavky, pláštěnka, holinky, oblečení vhodné pro pobyt v přírodě, jízdu na koních a hry s koňmi, přilbička (možno i cyklistická), (možnost zakoupit v obchodu v areálu), hygienické potřeby, průkazku pojištěnce. Vyplněný a podepsaný List účastníka – prohlášení rodičů o zdravotním stavu a bezinfekčnosti dítěte.